22.12.2016 19:14:48

Slovenský chlapec spieva s Alexandrovcami Kaťušu

youtube.com