04.8.2012 10:55:06

Slovensko v roku 1941: politika, armáda, spoločnosť

3. novembra sme sa zúčastnili prednášky spojenej s besedou historika Vojenského historického ústavu PhDr. Jozefa Bystrického, CSc. na tému Slovensko v roku 1941: politika, armáda, spoločnosť. Otvorili sme ňou dvere do novej formy ako sa dajú prezentovať historické i súčasné vzťahy Ruska a Slovenska.

Jozef Bystrický, tak ako to vopred avizoval, využil v prednáške nielen poznatky vlastného historického bádania, ale aj myšlienky a názory  iných historikov. Napríklad tých, z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 22. júna 2011 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

                                                                                                                   Vladimír Mikunda

nov.rar nov.rarnov.rar