10.1.2021 21:34:38

Slováci si pripomínajú 200. výročie narodenia autora slovenskej hymny

Slovenský patriot Janko Matúška
Slovenský patriot Janko Matúška
(foto: Wikimedia)


Spoločnosť si v týchto dňoch pripomína 200. výročie narodenia autora slovenskej štátnej hymny Nad Tatrou sa blýska Janka Matúšku. Ako priblížil Marián Gladiš z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, o autorstve Matúšku sa dlho polemizovalo. Vysvetlil, že vlastenecký piesňový text Dobrovoľnícka, ktorý vyšiel najprv v roku 1849 a následne aj v roku 1851 v Domovej pokladnici, bol bez uvedenia mena autora. Gladiš priblížil, že Matúškova literárna tvorba úzko súvisela s národnobuditeľskými aktivitami štúrovskej generácie. (SITA/HSP)


 

„Matúškovo autorstvo potvrdzovali viaceré osobné memoáre – napríklad Jozefa Podhradského, ktorý spomínal, ako hral na gitare nápev Kopala studienku, zatiaľ čo Janko Matúška tvoril text –, ale predovšetkým rukopisná pozostalosť po Viliamovi Paulinym-Tóthovi, ktorý text zaznamenal v roku 1844 pod názvom Prešporskí Slováci, budúci Levočania, v origináli Prešporský Slowáci, budaucj Lewočané, a to aj s uvedením mena autora – Janka Matúšku,“ objasnil Gladiš.

Dodal, že Matúškov rukopis sa nezachoval, a tak je záznam Paulinyho-Tótha s najväčšou pravdepodobnosťou najstarším zápisom textu slovenskej štátnej hymny. Uložený je v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Gladiš pripomenul, že Matúška začal študovať v roku 1839 na Evanjelickom lýceu v Bratislave, na ktorom od roku 1840 prednášal aj Ľudovít Štúr.

„Na mladých slovenských študentov mal Štúr enormný vplyv. Keď mu v čase silnejúcej maďarizácie na prelome rokov 1843 a 1844 zakázali prednášať, oddaní študenti opustili na protest bratislavské lýceum. Medzi nimi aj Janko Matúška, ktorý pod vplyvom týchto udalostí napísal spomínaný vlastenecký text na melódiu ľudovej piesne Kopala studienku,“ uviedol.


SITA/HSP