05.1.2019 22:09:01

Slávnostný pochod Slovenských brancov v Trnave

Slovenskí branci, 5. 1
Slovenskí branci, 5. 1

V sobotu 5. januára si Slovenskí branci pripomenuli 7. výročie svojho založenia slávnostným pochodom v Trnave. Popoludní napochodovali tri útvary Brancov na Trojičné námestie so zástavami a s vojenskými piesňami. Pred povelom Zastaviť stáť! doznela pieseň „Slovenské mamičky, pekných synov máte“.

Nastúpili tri útvary Brancov, každý so svojou zástavou. Vedúci útvarov podali hlásenie. Najskôr sa Brancom prihovoril predseda združenia Slovenskí branci Peter Švrček. Poďakoval sa Brancom za pripravenosť zobrať na seba námahu dobrovoľného výcviku, za ich pripravenosť brániť našu vlasť Slovensko, za vlastenectvo. Ochota Brancov pripravovať sa na obranu vlasti je dôležitá tým viac, že sám minister obrany priznal, že armáda má nedostatok mužov a žien a uvažuje sa z toho dôvodu o obnove povinnej vojenskej služby.

Regulárna armáda nie je schopná sama zvládnuť obranu Slovenska v krízovej situácii. Zároveň nielen súkromné, ale aj verejnoprávne médiá vedú kampaň očierňujúcu samotný pojem vlastenectva a vlastencov vydávajú sa akýchsi extrémistov. Slovenskí branci sa rozvíjajú do počtu aj kvality výcviku. Je pripravený na otvorenie výcvikový útvar na východnom Slovensku a rozpracovaný je útvar aj na strednom Slovensku. Západné Slovensko funguje plynule.

K Brancom a prítomným občanom sa prihovoril aj ex-premiér Slovenskej republiky Ján Čarnogurský. Povedal, že text slovenskej štátnej hymny „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú ... atď.“ pochádza z básne Janka Matušku „Dobrovoľnícka“.

Slovenskí branci sú tiež dobrovoľníci a s trochou básnickej voľnosti možno povedať, že autor slov našej štátnej hymny ich venoval aj Slovenským brancom. Za posledných 200 rokov v ozbrojených konfliktoch, v ktorých išlo o Slovensko, slovenské záujmy bránili dobrovoľníci a nie regulárne armády. V revolúcii 1848/49 za Slovensko bojovali Štúrovi dobrovoľníci a nie početnejší Slováci v uhorskej armáde pod vedením Ferenca Košúta. Povedal, že si vie predstaviť, že Košút používal proti Štúrovým dobrovoľníkom rovnaké slová, aké teraz používa minister obrany Gajdoš proti Slovenským brancom.

V I. svetovej vojne za Slovensko bojovali Československé légie s veliteľom generálom Štefánikom a nie riadna rakúsko-uhorská armáda, v ktorej bolo opäť viac Slovákov než v légiách. V II. svetovej vojne do dejín vošli povstaleckí vojaci a partizáni a nie jednotky, bojujúce po boku Nemcov proti Sovietskemu zväzu a predtým proti Poľsku.

Ak by teraz vládcovia NATO a USA zatiahli aj našich vojakov do konfliktu s Ruskom, Slovenskí branci by NATO ani USA nepodporili, skôr by boli na druhej strane. Slovenskí branci sa pripravujú na obranu Slovenska, čiže aj slovenskej demokracie a ľudských práv, ale takých, ktoré sa vyvinuli za tisícročie našich dejín a ktorých základy položili svätí Cyril a Metod. Nie demokracie, ktorú vyvinuli niektoré americké médiá a mimovládne organizácie, ktorá sa často zvrháva na oligarchickú demokraciu  a spolu s rovnako vymyslenými ľudskými právami ich Američania vyvážajú do iných krajín na tankoch a guľometoch, naposledy do Sýrie.

Je absurdné, ak minister obrany v jeden týždeň hovorí o nedostatku regulárnych vojakov a zároveň brojí proti Slovenským brancom. Slovenskí branci si zaslúžia rešpekt slovenskej spoločnosti. Odborníci z rôznych oblastí by mali poskytnúť svoje vedomosti na pomoc Slovenským brancom.

Svoj prejav zakončil slovami: Za víťazstvo Slovenských brancov.

Slávnosť sa pokúšal rušiť jednotlivec v cirkusovom oblečení, ale prítomná policajná hliadka zasiahla.

Výcvikový program Slovenských brancov bude pokračovať tento mesiac. Slovenskí branci môžu tvoriť veliteľský zbor domobraneckej armády, ak by ju bolo potrebné v krízovej situácii vybudovať. Potom by ju dokázali rýchlo vybudovať, podľa potreby vycvičiť a pri použití veliť. Zachránili by tým množstvo životov civilného obyvateľstva, ku ktorým by sa minimálna regulárna armáda nedostala.

Redakcia

 

 

Prejav Jána Čarnogurského na slávnosti Slovenských brancov,

Trnava, 5. januára 2019.

 

Slovenskí branci, vážení občania,

Všetci poznáme slová našej hymny: Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú ... atď. Ale kto pozná názov básne Janka Matušku, z ktorej pochádzajú tieto slová?

Báseň sa volá „Dobrovoľnícka“. Janko Matuška ju venoval slovenským dobrovoľníkom. S trochou básnickej slobody sa dá povedať, že ju napísal aj pre Slovenských brancov, veď aj oni sú dobrovoľníci. Dnes sa využíva ako text našej štátnej hymny.

U dobrovoľníkov chvíľu zostanem. Za posledných zhruba 200 rokov za slovenské štátne záujmy bojovali len dobrovoľníci, nie regulárne armády. V revolúcii 1848/49 bojovali stovky slovenských dobrovoľníkov, ktorých zorganizovali Ľudovít Štúr a Jozef M. Hurban a desaťtisíce Slovákov v regulárnej uhorskej armáde Ferenca Košúta. Za slovenské záujmy bojovali stovky Štúrových a Hurbanových dobrovoľníkov a nie desaťtisíce vojakov Košútovej armády. Dokonca si viem predstaviť, že Košút používal na Štúrových dobrovoľníkov rovnaké slová aké dnes používa na Slovenských brancov minister obrany Gajdoš. Azda malý rozdiel, že vtedy Štúra a Hurbana v neprítomnosti odsúdili na trest smrti, ale dnes sa Petrovi Švrčekovi vodí celkom dobre.

V I. svetovej vojne za slovenské záujmy bojovali Československé légie s veliteľom generálom Štefánikom a nie státisíce Slovákov v uhorskej armáde. Státisíce Slovákov zanechali len množstvo mŕtvych za cudzie záujmy, o čom svedčia pomníky padlým v slovenských dedinách a mestách.

V II. svetovej vojne vošli do dejín na slovenskej strane povstalecká armáda a partizáni, nie regulárna armáda po boku  Nemcov v Poľsku a v ZSSR. Ak by NATO a USA zatiahli aj slovenských vojakov do konfliktu proti Ruskej federácii, o čo sa veľmi snažia, Slovenských brancov by nedostali, tí by skôr boli na druhej strane.

Opäť by to boli dobrovoľní Slovenskí branci, ktorí by bránili slovenské záujmy. Pohľad na úlohu dobrovoľníkov pri obrane slovenských záujmov nabáda lepšie si premyslieť, ak chce niekto kritizovať Slovenských brancov.

Slovenskí branci sa pripravujú na obranu Slovenska, čiže aj slovenskej demokracie. Ale demokracie, ktorá začala dávno v Grécku, vyvíjala sa v celej Európe a zvolili sme si ju aj my za našu štátnu formu. Nie demokracie, ktorú vyvinuli pred desaťročiami v amerických médiách a mimovládnych organizáciách a nezadržateľne skĺzava do oligarchickej demokracie. Demokracie, ktorú Američania chcú rozširovať po svete na tankoch a bombardovacích lietadlách a nútia do toho aj našich vojakov. Takú demokraciu chceli naposledy rozšíriť v Sýrii, ale Sýrčania ich vymlátili aj s ich klientskymi armádami.

Slovenskí branci sa pripravujú aj na obranu ľudských práv, dokonca nie iba slovenských. Ale opäť, ľudských práv, ktoré odhalili naši predkovia za tisícročie našich dejín a ktorých základ položili svätí Cyril a Metod. Nie ľudských práv, ktoré vymysleli americké médiá v poslednom desaťročí.

Postoj ministerstva obrany k Slovenským brancom je absurdný. Minister na jednej strane plače, že sa mu nehlásia do armády muži a ženy a zároveň brojí proti Slovenským brancom, týmto super motivovaným mužom a ženám, pripravujúcim sa z oduševnenia na obranu Slovenska.

Slovenských brancov treba podporiť. Vyzývam odborníkov zo všetkých oblastí, aby poskytli svoje odborné vedomosti na podporu Slovenských brancov všade, kde takú podporu potrebujú.

Slovenskí branci nakoniec zvíťazia. Všetci naši dobrovoľníci nakoniec zvíťazili. Vďaka nim sme dnes tu, máme svoj štát a nemusíme sa nikomu koriť. Tak to bude aj so Slovenskými brancami.

Za víťazstvo Slovenských brancov!

redakcia