10.3.2020 13:50:23

Slávnostné udeľovanie medailí slovenským veteránom: 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 (v priestoroch Veľvyslanectva RF v Bratislave)

Na Veľvyslanectve Ruskej federácie vládla veľmi srdečná atmosféra
Na Veľvyslanectve Ruskej federácie vládla veľmi srdečná atmosféra
(foto: zdroj:slovakia.mid.ru)


4. marca sa na Veľvyslanectve Ruskej federácie na Slovensku  konalo slávnostné odovzdávanie medailí „75 rokov víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945“. Ruský veľvyslanec A.L.Fedotov odovzdal tieto ocenenia šiestim slovenským veteránom.

 Veľvyslanec vo svojom uvítacom príhovore poukázal na jednotnosť prístupov Ruska a Slovenska k otázke zachovania historickej pravdy o Druhej svetovej vojne a poďakoval sa veteránom za ich osobný prínos k boju za slobodu a nezávislosť našich krajín. A. L. Fedotov zdôraznil vzostup revanšistických a neonacistických síl v mnohých európskych krajinách a pobaltských štátoch, dôležitosť osvetovej práce s mládežou na tému Víťazstva.

V súlade s dekrétom prezidenta Ruskej federácie z 13. júna 2019 boli tieto ocenenia udelené nasledovným  veteránom: Ferzana Sadrukovna Kamalova, Samuel Baran, Štefan  Minarovič, Karol Kuna, Július Molitoris Ján Chudík.


Na podujatí sa zúčastnilo aj vedenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ako aj zástupcovia spoločenských organizácií a médií.

Veľvyslanectvo organizuje od februára 2020 podobné podujatia v rôznych regiónoch Slovenska. Odovzdávanie ocenení by sa malo ukončiť do mája 2020.


Želáme veteránom dobré zdravie! Rusko si pamätá vaše nesmrteľné hrdinstvo!Vybrané foto z podujatia (na poslednom zábere sú vyznamenaní veteráni spolu s veľvyslancom Fedotovom)redakcia z Rusemb