18.3.2020 11:36:06

Slávnostné udeľovanie medailí slovenským veteránom: 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 (v Prešovskom kraji)

Týmito medailami boli vyznamenaní ďalší šiesti slovenskí hrdinovia
Týmito medailami boli vyznamenaní ďalší šiesti slovenskí hrdinovia
(foto: zdroj:slovakia.mid.ru)


11. - 12. marca Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku usporiadalo v Prešovskom kraji výjazdové slávnostné udeľovanie medailíSlávnostné udeľovanie ocenení sa koná pri príležitosti osláv 75 rokov Víťazstva vo

Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945. Vyznamenávalo sa v mestách Snina,

Giraltovce, Prešov a v obci Ulič. V súlade s dekrétom prezidenta Ruskej federácie z 13.

júna 2019 príslušné ocenenie obdržali nasledovní slovenskí veteráni: Sávka Štefan,

Seňka Ján, Kohút Juraj, Orlovský František, Štefánik Ján a Jurčišin Ján.


Podujatia sa zúčastnili príbuzní a priatelia ocenených, vedúci regionálnych výborov

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


Prajeme veteránom dobré zdravie! Rusko si Vás pamätá!Fotografie z podujatia


redakcia z Rusemb