05.3.2020 14:33:18

Slávnostné udeľovanie medailí slovenským veteránom: 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 (tentoraz v Banskobystrickom kraji)

Aj tento slovenský hrdina sa akiste potešil vyznameniu z Ruska
Aj tento slovenský hrdina sa akiste potešil vyznameniu z Ruska
(foto: zdroj:slovakia.mid.ru)


3. marca 2020 Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku usporiadalo v Banskobystrickom kraji výjazdové slávnostné udeľovanie medailí
Slávnostné udeľovanie ocenení sa koná pri príležitosti osláv 75 rokov Víťazstva vo

Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945. Vyznamenávalo sa v mestách Rimavská

Sobota a Tornaľa. Príslušné ocenenie obdržali títo slovenskí veteráni: Sládek Ladislav,

Hoffman Ivan a Szobonya Artúr.


Podujatia sa zúčastnili príbuzní a priatelia ocenených, vedenia miest, vedúci

regionálnych výborov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalších

verejných organizácií.


Prajeme veteránom dobré zdravie! Rusko si vás pamätá!Spoločná fotografia veteránov, rodinných príslušníkov a ľudí, ktorí participovali na udeľovaní medailí

zdroj foto: slovakia.mid.ruredakcia z Rusemb