04.8.2012 10:55:06

Širokorozchodnú spomenul aj jubilejný snem KDH

V príhovore predsedu KDH a ministra dopravy J. Figeľa počas dvadsiateho snemu KDH odzneli nielen slová podpory pre dokončenie ambiciózneho plánu diaľnic, ale aj zreálnenie pohľadu na prípadnú realizáciu projektu širokorozchodnej železničnej trate, s ktorým prišla už vláda R. Fica. Ján Figeľ povedal, že ak sa preukáže efektívnosť tohto projektu, že treba naň hľadať investície.
Podstata týchto pár slov je svojím spôsobom „revolučná“ pretože doposiaľ sa zdalo, že súčasná vláda je principiálne proti tomuto projektu.
-vmi-