30.1.2017 16:55:06

Silvestrovská kapustnica - alebo - Klub Arbat už funguje aj v Stropkove

 

Dňa 13. januára 2017 sa stretli členovia Klubu Arbat Slovensko-ruskej spoločnosti v Stropkove pri „silvestrovskej kapustnici“. Náš klub Arbat bol oficiálne založený 22. júna 2016 v rámci besedy k 75. výročiu Veľkej vlasteneckej vojny.

 

Na besede s názvom VVV a podiel Slovenska na nej, sa ako lektor predstavil Doc. PHDr. Jozef Bystrický CSc. a ako čestný hosť Radca-vyslanec Veľvyslanectva RF v SR Andrej Šabanov. Bola to naša prvá a najväčšia akcia už v rámci Klubu. 

Stretnutia pri kapustnici sa zúčastnilo 18 členov a sympatizantov SRS hlavne zo Stropkova a okolia. Bolo na škodu, že na pozvanie nereagovali, až na jedného, ktorý sa ospravedlnil,  členovia SRS zo Svidníka.

Na stretnutí sme zhodnotili našu prácu v roku 2016. Okrem už spomínanej besedy sme sa zúčastnili spomienok na významné výročia  Víťazstva nad fašizmom, SNP, KDO. Naši členovia sa hromadne zúčastnili Dňa veteránov 11.11. 2016 na najväčšom cintoríne z I. sv. vojny na Slovensku v obci Veľkrop a individuálne niekoľkých protestov proti základniam NATO na území SR v Bratislave.

Udržiavame tiež priateľské vzťahy s veľvyslanectvom RF v SR a pozývame ich na podujatia organizované v spolupráci so štátnou správou, samosprávou a hlavne SZPB. Naposledy sme sa zúčastnili pietneho zhromaždenia a tryzny v Prešove za Alexandrovcov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťasti  pri Soči. Tiež sme načrtli a schválili plán našej práce v roku 2017. Budeme sa zúčastňovať, prípadne spouorganizovať, akcí súvisiacich s výročím oslobodenia, SNP, KDO, Dňa veteránov. Tiež sa chceme zúčastniť výstupu na Matru a brigády na obnove cintorína z I. sv. vojny vo Veľkrope.

Našu činnosť bude riadiť 5-členná klubová rada, za predsedu ktorej som bol zvolený ja. Predpokladáme, že sa počet členov Klubu Arbat rozrastie, lebo tí, čo majú internet sa sľúbili prihlásiť cez neho a niektorí si zobrali prihlášky s tým, že nám ich doručia do konca januára. 

Pre neprítomnosť všetkých členov SRS sme sa nezaoberali ďalšími kádrovými otázkami, ani členskými príspevkami. Už po skončení stretnutia sme začali uvažovať o vytvorení sekcie mladých priateľov Ruska, prípadne po zmene stanov priateľov slovanských národov. Predsa len, mladí majú inú predstavu o aktivitách ako my starší, čo sa však dá skľbiť. Tiež dodatočne sa vynoril nápad pozvať v lete diplomatov z veľvyslanectva RF v SR na východ a na spoločnú návštevu historických drevených kostolíkov.             

Ján Uhrík, predseda