25.10.2017 16:20:47

„Severný prúd-2“: v Rakúsku bez ceremónií usadili „Koalíciu zla“

 

Hlava rakúskej ropnej a plynárskej spoločnosti OMV Rainer Seele je už veľmi unavený od protiruských nálad v Európe. A preto bez akýchkoľvek ceremónií vyjadril svoj postoj voči rétorike „Koalície zla“ (pobaltské štáty, Poľsko a USA), ktorá je proti  plynovodu „Severný prúd-2“. Podrobnosti oznámil časopis Teknoblog.

 

Rainer Seele vystúpil počas diskusie „Vzťahy medzi EÚ a Ruskom. Energia – bezpečnosť – ekonomika“ v Rakúsko-ruskej spoločnosti priateľstva, kde vyjadril svoju nespokojnosť s politikou odporcov „Severného prúdu-2“. Šéf OMV vyhlásil, že nazerať na americký skvapalnený plyn ako na alternatívu ruskému plynu bude možné až vtedy keď bude ponúknutá jeho konkurencieschopná cena. Zatiaľ je „modré palivo“ z USA menej výhodné, ako to z Holandska, SRN, Ruska a Nórska“. „Ak bude mať normálnu cenu, budeme ho kupovať,“ dorazil Rainer Seele.

Predstaviteľ OMV obrátil pozornosť poslucháčov aj na fakt osobitej spoľahlivosti Ruska, ako dodávateľa. Seele vyzdvihol, že Rakúsko nakupuje od RF plyn už pol storočia a ráta s pokračovaním vzťahu. Ten, kto chce nadniesť tému diverzifikácie dodávok, musí zaručiť, že noví partneri budú rovnako spoľahliví.

Rakúsko vraj za svoju prioritu považuje zbezpečenie sa výhodnou energiou. Viedeň preto nesúhlasí s dištancovaním sa od Moskvy len kvôli protiruským sankciám eurobyrokratov.

Osobitné rozhorčenie u Seeleho vyvoláva fakt výhrad EÚ na riadenie ruským plynovodom, hoci EÚ neinvestovala do tohto projektu ani jedno euro. Európska únia pritom nadržiava štátom „Koalície zla“. Napríklad Poľsku, ktoré pretvára do života len svoje a americké záujmy a nie európske...

Podľa politexpert.net, 25. 10. 2017