17.12.2018 11:00:52

Severná civilizácia sa realizuje v tvorivosti, Západ vo vojne. Rusko je Sever, nie Východ

Keď nám politológovia či sociológovia vysvetľujú, že Rusko je Východ, mýlia sa. Západné sociálne vedy nie sú schopné identifikovať tretiu civilizáciu  Sever. V dôsledkuu vlastnej malosti a povýšenosti ani my a ani Západ nevidíme tretiu civilizáciu severnú, ruskú. Sputnik hovoril s expertom na ruské – severné tradície, polárnikom Gennadijom Čeurinom.

V Rusku žije veľa národov, napriek tomu hovoríte, že to všetko  Rusi, ruskí ľudia. Čo sa pod týmto termínom skrýva?

Pod termínom ruskí ľudia my chápeme všetkých 250 národov žijúcich na území našej nekonečnej vlasti. Ruský človek, to nie je národnosť, to je superetnikum (nadetnikum), stav duše. Veľmi vzdialene je to podobné termínom Európan, Američan či Afričan. Rusku máme tradičnú kultúru  cestovanie. Ruská tradičná kultúra cestovania pozostáva z niekoľkých častí – prežitie v prírode absolútne bez vybavenia, čo ide v pokoji a ľahko. To hlavné je ale prežívanie život medzi ľuďmi s rôznymi kultúrami a rozličnými tradíciami  ako sa navzájom dohovoriť .

Oficiálna konfliktológia hovorí, že dosiahnuť 100 %-ný súhlas nie je principiálne možné. My hovoríme: Pardon, v dialógu máte pravdu, dialógu to skutočne nie je možné. Ale v trialógu máte celý rad metodík, ako sa to  ľahko dosiahnuť.

 

Vy hovoríte, že Rusko nie je Východ, ale Sever. Na rozdiel od toho, čo hovorí Európa a USA. Tieto západné kultúry nevedia myslieť v dostatočne veľkých rozmeroch. Pre nich je Rusko geograficky smerom na východ, preto je pre nich Rusko Východom. Mohli by ste prosím odhaliť podstatu týchto troch civilizácií: Severnej, Západnej a Východnej?

Zmysel je v tom, že vo svojej podstate nejde o geografické poňatie,ale o mentálne poňatie. Západ, Východ a Sever  naturalistapozorovateľ (созерцатель), činiteľ. Naturalista (Západ) považuje okolitý svet zo svojej podstaty za nepriateľský, on s ním bojuje. Pre boj s ním vyčerpáva prírodné zdroje, muž pokoruje ženu, ženy hovoria, že ony pokorujú muža. Ide o princíp zaobchádzania s okolitým svetom.

 

Východ považuje okolitý svet za neutrálny a snaží sa od neho oddeliť, odchádza do vesmíru, do meditácie. Pokiaľ vo východnom svete dochádza k extrémnej situácii, tak ako samuraj páchajú samovraždu a tým riešia svoje problémy.

Severná civilizácia považuje okolitý svet zo svojej podstaty zapriateľský, dobrý, hodný. Vstupuje s týmto okolitým svetom dopriateľskej hry. A v odpovedi na túto dobrotu a priateľstvo okolitéprostredie zapína u človeka tvorivý potenciál. Severný človek bezakéhokoľvek vybavenia a bez akýchkoľvek znalostí vymýšľa východy z extrémnych situácií. Choď tam, bez toho, aby si vedel kam, prinesto, bez toho, aby si vedel čo Tak znejú naše rozprávky. A keď sa tipodarí splniť túto úlohu, odmenou ti bude život. Život ako možnosťduchovného rastu.

Severný človek prichádza a odchádza, pričom po sebe nezanechávažiadne stopy.

Keď hovoríme o severnej civilizácii, o tom, že je tisíce rokov stará,hovoria nám, aby sme im ukázali stopy tejto civilizácie

 

Máte na mysli kamenné stavby, pyramídy, ako v Egypte apodobne?

Áno. Avšak tam, kde zostávajú stopy po severnej civilizácii, tam došlok faktu narušenia pravidiel severnej civilizácie. Nič nesmie zostávať, žiadne odpady, žiadne stopy!

 

To znamená žiť v absolútnej harmónii s okolitým svetom,prírodou.

Áno, v úplnej harmónii. Človek má telo, telo sa živí vďaka prírode,berie si presne toľko, aby bolo možné udržať v chode telo, vďakadobrým skutkom dochádza k duchovnému rastu a človek následneodchádza. Telo sa navracia do prírody, kde sa v nej rozplýva. Pričomduša vyrástla. To je princíp Severu.

 

Spomenuli ste dobrotu, dobré skutky. Máte pre ňu nejakúdefiníciu, alebo ju cítite srdcom?

Čo u môjho suseda vyvoláva negatívne emócie, je zlo. Všetky moječiny u neho musia vyvolávať emócie radosti. Ak som sa v niečomzmýlil, musím okamžite priznať svoju vinu, kajať sa pred tým, kohosom urazil, či komu som spôsobil bolesť. Ako sa hovorí: Objímeme saa zostaneme bratmi.

Ak predo mnou niekto niekoho urazil, napríklad ak sa mu vysmieval atento človek sa nemôže sám brániť, ak ja na túto situáciunereagujem, prichádzam o svoju česť!

Česť je schopnosť k tvorivej činnosti, k tvoreniu. Je to schopnosť, ako nájsť východ z extrémnej situácie. Príroda nám každý deň pripravujenové testy. Ak my nebudeme mať k dispozícii možnosť vymýšľať nové prístupy a metódy, tak jednoducho zomrieme na tretí deň.

Na Východe je zakázané miešať sa do cudzieho nešťastia. Ak tamniekto niekoho uráža, tak karmický zákon samovykúpenia zakazuječloveku miešať sa do tejto situácie  nech si oni sami tam poradia. A ak niekto trpí, tak tým vykupuje svoju karmu z predchádzajúcichživotov. To je podľa nich správne. Tu u nás Dostojevský povedal:Pokoj je duchovná bieda (подлость).

Tri civilizácie. Čo je v jednej nevyhnutné, nie je v druhej prípustné. Av tretej takisto. Všetky tri civilizácie  absolútne rôzne. Ak sa ale môžu zhromaždiť v trojici v kruhu, môžu zrodiť úplne nové znalosti a vedomosti. Práve vďaka tvorivému potenciálu vyplývajúcemu zostretnutia v trojici. Aj ľudia, ktorí  na nízkej duchovnej aintelektuálnej úrovni, ak sa stretnú v trojici, môžu vymyslieť veľkúmyšlienku. Následne ju realizujú, patrí im všetkým, pričom v procese realizácie veľké myšlienky zvyšujú svoju duchovnú úroveň na úroveň tejto myšlienky.

 

Povedali ste, že severná civilizácia sa definuje podľa stavuduše, to znamená, že to je otvorená pre všetkých: bielych, čiernych, žltých, červených

Čím je väčšia rôznosť v našom nazeraní na svet, tým väčší je tvorivýpotenciál. To môže byť použité aj na organizáciu vojny, ako to bolo robené posledných 4000 rokov. Teraz ale prebieha 48. rok liečenia4000 rokov starej rámy. Dokonca aj vojny sa stávajú slušnejšími.Proces liečenia začal v roku 1971.

 

K akej civilizácii vzťahujete Afriku?

Nie som dosť smelý na to, aby som hovoril o Afrike. Nebol som tam.Mohol by som si niečo začať vymýšľať, ale nechcem. Pôjdem sa tampozrieť, zistím to a potom vám to poviem.

 

O Východe sme si povedali. O Severe tiež. Čím je charakteristický Západ?

Západ chce byť vždy prvý. Prvý všade. Preto stále organizuje vojny.Vojna sa považuje za adrenalínovú udalosť, ktorá je vraj nevyhnutnápre mužov Už starí Gréci vymysleli olympijské hry  tu máš štadión,trénuj a dievčatá z teba budú nadšené. Teraz je vidieť to isté v športe.Je však potrebné povedať, že vo tvorivej činnosti sú mužské emócie o triedu vyššie ako v boji.

Ak človek ide s agresivitou, Boh ho okamžite pripravuje o schopnosť tvoriť. Dobrota duše odkrýva u človeka tvorivé schopnosti.

 

O Západe teda hovoríte, na metaúrovni, že kým nie je prvý, tak nie je uspokojený. To sa prejavuje v tom, že celá civilizácia jemilitantná

Presne tak. To je následok aj dialektickej filozofie Hegela. To sme prežili. Prežili. Teraz to položíme na poličku a zbohom. Víťazstvo vtvorivom kruhu dá aj západnému človeku hlbšie emócie než víťazstvov boji. A teraz prebieha chvíľa, kedy sa v tomto ohľade menímyslenie.

Západ sa bojí, že ruský  severný svet bude po všetkých šliapať, akzíska čelné miesto na svetovom poli. Tak to ale nie je. Rusko vytvárakruh a pre Západ je v tomto kruhu miesto už dávno pripravené.

 

Oni projektujú. Západ si myslí, že sa Rusko (severnácivilizácia) bude správať rovnako ako oni.

Áno, oni projektujú budúce správanie Ruska na svoju mentalitu. Oninemajú ani podozrenie o existencii tretej mentality. Rusko chápu akoVýchod. Východ Rusko chápe ako Západ. Euroaziati považujú Ruskoza medzivrstvu medzi Východom a Západom. My, ruský svet, severnácivilizácia, sme ale tretia civilizácia.

Dokonca aj náš drak má tri hlavy. V Európe  drak Fafnir jednuhlavu, v Číne má drak jednu hlavu. Naším znakom nie je dvojhlavýorol. Naším znakom je trojhlavý orol. Na Ermitáži  trojhlavé orlyV Petrohrade ich je 26. Petrohrad sám je označovaný za severnúPalmýru. V turistických sprievodcoch je napísané, že trojhlavé orlymajú tri hlavy, aby zo všetkých strán vyzerali ako dvojhlavé. To súrozprávky pre deti na piesku. Tri hlavy, tri krídla a tri nohy, v nich sútri symboly. Meč je symbol sily Európy (Západu), žezlo je symbolomsevernej tvorivosti, tretí symbol zastupuje východnú múdrosť acelistvosť sveta. To je náš skutočný ruský znak, o ktorý sme prišlipred 4-tisíc rokmi.

 

Aké knižky môžu príslušníci Západu čítať, aby sa mohli aspoňdotknúť Severu?

Idete v aute, to sa vám zrazu niekde v lese pokazí. Pomoc, ak vôbecpríde, tak príde ráno. Je mráz, zima, musíte urobiť oheň. A nič iné akokrabičku mokrých zápaliek nemáte. Ani pílu, ani sekeru a všetkodrevo je mokré. Zomrieť ako samuraj nemôžete  vás čakajú doma!Doma ťa čakajú! Ty nemáš právo zomrieť! Západný človek potom, čopochopí, že jeho tradícia je vyčerpaná, pretože so sebou nemá vybavenie, začína používať svoje tvorivé schopnosti. Keď zapaľujeteoheň, tak si to nepredstavujte ako chemickofyzikálny proces,predstavte si oheň ako malé dieťa. U takého človeka sa budí genetická pamäť a on začína vymýšľať varianty zapálenia ohňa. Oheňvzplanie a človek prežije. To je neuveriteľná mágia, fantázia, ide oskutočnú prácu.

 

Ja som mal na mysli napríklad Dostojevského, Čechova

Aby ste mohli čítať Dostojevského, musíte sa  nachádzať na vysokejduchovnej úrovni. Vojny vytvárajú ľudia s nízkou úrovňou duchovného vývoja.

 

To znamená, že hlboké zmysly v dielach Dostojevského pre západnú civilizáciu neprístupné.

Vaša duchovná úroveň v priebehu života neustále rastie. Človekpohybujúci sa na nízkej úrovni chce za pomoci vojny rásť, realizovať sa. My, naša organizácia usporadúva kurzy prežitia v prírode, týmto ľuďom ukazuje inú cestu  ako prežiť, zachrániť svoje telo. Je toprosté a jasné. My za týmto účelom organizujeme v prírode špeciálne akcie, kde v skupinách učíme ľudí robiť spoločné, jednohlasnérozhodnutie, pričom vedome, aby všetci bez výnimky došli k rovnakému rozhodnutiu. Týmto spôsobom sa všetci spolu učíme arastieme.

HSP, 17. 12. 2018, Sputnik