21.6.2018 09:00:14

Sečin predpovedá štruktúrálny nedostatok ropy

Svetový trh narazí v priebehu desaťročia na deficit ropy, k roku 2025 to bude asi 700-750 miliónov ton, oznámil predstaviteľ Rosnefti Igor Sečin počas rokovania akcionárov spoločnosti.

„Dnešný trh je pomerne ľahostajný voči tomu, že v najbližších desiatich rokoch nás čaká štrukturálny nedostatok ropy,“ povedal RIA Novosti a ako príčinu nazval odraz nárastu dopytu na poklese ťažby na vyťažených náleziskách a prejavenie sa u nich dopadov znižovania kapitálových investícií za ostatných päť rokov.

Sečin tvrdí, že toto všetko bude k roku 2025 vyjadrené každoročným deficitom ropy vo výške 700 – 750 miliónov ton. Zároveň sa na to pozerá ako na unikátnu príležitosť na zvýšenie podielu na svetovom trhu a ako na významnom zvýšení zisku pre akcionárov.  

K úrovni dopytu sa vrátil k naplneniu svojej predpovede, že ku koncu roku 2017 dosiahne každodenný dopyt uhľovodíkov takmer 100 miliónov ton, s každoročným rastom o 1,3 %.

Podľa vz.ru, 21. 6. 2018