06.3.2020 14:30:40

Ružomberské fórum slovenských rusistov „Učíme sa učiť 2020“

Momentka z fóra
Momentka z fóra
(foto: zdroj:slovakia.mid.ru)


Krátka informácia o stretávke rusistov v Ružomberku...

 5. marca 2020 sa začalo tradičné Ružomberské fórum slovenských rusistov

„Učíme sa učiť 2020“, ktoré je venované pokročilým metódam štúdia ruštiny ako

cudzieho jazyka.


Kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku V. Kulikov, ktorý sa

zúčastnil na tomto podujatí, prečítal účastníkom tohto fóra pozdravný príhovor

veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku A. L. Fedotova. Podujatie, ktoré sa

koná z iniciatívy Asociácie rusistov Slovenska, bude trvať dva dni.

redakcia z Rusemb