11.3.2020 15:54:30

Ružomberské fórum rusistov (správa z RCVK)

Príhovor PhDr. Milana Bujňáka, ktorý je (okrem iného) hovorcom Asociácie rusistov Slovenska
Príhovor PhDr. Milana Bujňáka, ktorý je (okrem iného) hovorcom Asociácie rusistov Slovenska
(foto: zdroj: rcvkba.sk)


V Ružomberku sa v dňoch 5. - 6. marca uskutočnilo Ružomberské fórum rusistov, na ktorom sa stretli učitelia, metodisti a pedagógovia ruského jazyka z celého Slovenska. Hlavným iniciátorom a organizátorom podujatia bola Asociácia rusistov Slovenska (ARS).


 

 

 

Na slávnostnom otvorení si účastníci podujatia vypočuli text pozdravného listu od mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike A. L. Fedotova.

Čestnými hosťami fóra rusistov boli zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.
 

V tomto roku bola téma fóra sformulovaná nasledovne: Učíme sa učiť – 2020. V súvislosti s týmto boli vystúpenia mnohých účastníkov venované metodike výučby ruštiny ako cudzieho jazyka. Výmena skúseností v oblasti vyučovania, posudzovanie aktuálnych otázok a hľadanie efektívnych možností riešenia problémov v súčasnosti – to boli základné okruhy mimoriadne bohatého program fóra.zdroj fotografií: rcvkba.sk


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave