04.8.2012 10:55:06

Russkij kolokol sa vracia

Ruský filozofický časopis Russkij kolokol sa vracia po 83 ročnom prerušení. Jaho zakladajúcim šéfredaktorom bol Ivan Iľjin.
Terajší vydavatelia oznámili, že budú uverejňovať aj doposiaľ nevydané Iľjinove práce, rovnako ako práce cirkevných hodnostárov, filozofické a teologické výskumy. Oficiálne desiate číslo bude predstavené v piatok 8. februára.
Deväť predchádzajúcich čísiel bolo vydaných v rokoch 1927 - 1930.
Podľa Hlas Ruska, 6. február 2013