05.10.2014 11:44:18

Ruský úsmev je úprimnejší ako západný

Svetový deň úsmevu (World Smile Day) sa oslavuje každoročne v prvý piatok októbra. Svojej existencii – v roku 1999 – ďakuje americkému umelcovi Harvimovi Bellovi.

Psychológovia si myslia, že západný úsmev je vo väčšine prípadov len príznakom dobrého vzťahu k spolubesedníkovi, pričom ruský (slovanský) odráža aj úprimné city človeka.

Umenie Harvi Bella najprv nikoho nezaujímalo, jeho obrazom zrejme nehrozila nesmrteľnosť. No raz sa neho obrátili predstavitelia poisťovne State Mutual Life Assurance Company of America s prosbou vymyslieť vizitku spoločnosti.

Umelec navrhol to, čo v súčasnosti všetci užívatelia internetu nazývajú „smile“ – usmievajúcu sa žltú tváričku. Stalo sa to v roku 1963. Objednávatelia prijali prácu, zaplatili Bellovi 50 dolárov, vyrobili odznaky s touto tváričkou a rozdali celému personálu spoločnosti. Úspech tejto vizitky bol obrovský. Klienti spoločnosti boli nadšení a o niekoľko mesiacov vyrobili vyše 10 tisíc odznakov! Onedlho sa usmievajúca tvárička začala zjavovať na tričkách, čiapkach, pohľadniciach, zápalkových škatuľkách.

Svetový deň úsmevu sa po prvýkrát oslavoval v roku 1999. Umelec si myslel, že tento deň musí byť venovaný dobrej nálade, heslom Dňa sú slová: „Do an act of kindness. Help one person smile“, čo sa dá preložiť približne nasledovne: „Urob dobrý čin. Pomôž vykúzliť aspoň jeden úsmev“.

V rôznych kultúrach sa úsmev chápe rôzne. Nehladiac na to, že vždy sa asociuje so stavom radosti a je príznakom dobrej nálady človeka. Psychológovia, ktorých sa opýtali RIA Novosti, si myslia, že „západný úsmev“ je vo väčšine prípadov len príznakom dobrého vzťahu k spolubesedníkovi, no ruský odráža aj úprimné city človeka.

Vedkyňa, psychologička Oľga Stepanová tvrdí, že i keď sa úsmev vo všetkých spoločenstvách chápe rovnako, v rôznych krajinách môžu byť rozdiely. Domnieva sa, že „ruský úsmev“ súvisí častejšie s citmi. Myslím si, že u nás odráža úsmev vnútorný stav človeka, jeho úprimné emócie a v západnej spoločnosti je to maska a výsledok výchovy, hovorí Oľga Stepanová.

Podľa detskej psychologičky Jeleny Dozorcevovej v Rusku sa viac cení úprimný úsmev a skutočný prejav citov. Na Západe je to skôr variant komunikácie, ľudia sa častejšie usmievajú navzájom len zo slušnosti.

Avšak podľa psychológov úsmev nielenže odráža kladné emócie, ale ich aj aktívne vytvára. Vedci dokázali, že ľudia, ktorí si vypracovali zvyk častejšie sa usmievať, sa po čase stávajú šťastnejšími a dokonca sú aj menej chorľaví!

Podľa Hlas Ruska, 3. október 2014