04.8.2012 10:55:06

Ruský rozvod zdražel na dvojnásobok

Od 29. januára 2010 vzrastá cena kolku na registráciu rozvodu manželstva. Každý z manželov bude povinný uhradiť rozvod vo výške 400 rubľov (cca 9 euro) a nie 200 rubľov (necelých 5 euro) ako predtým.
Samozrejme, že toto zdraženie štátnych služieb sa netýka len rozvodov. Zdražilo aj vydávanie špz-tky na autá, technická kontrola automobilu, súdne poplatky, registrácia politickej strany ... a predtým sa už zdražil výdaj občianskeho preukazu a cestovného pasu.
Ruské ministerstvo financií si vyrátalo, že takouto úpravou cien za štátne služby mu v rozpočte každoročne pribudne okolo 30 miliard rubľov.
4. februára 2010, -vmi- podľa izvestia.ru