14.7.2015 17:16:10

Ruský pas umožňuje bezvízovo cestovať do 98 štátov

V ratingu pasov ruský obsadzuje 35. miesto, pretože sa s ním dá bezvízovo cestovať do 98 štátov. Účastníkmi tohto ratingu je 199 štátov sveta a najvyššie miesta obsadili pasy USA a V. Británie pretože s ich pasom sa dá bezvízovo vstúpiť na územie 147 štátov.

Pravda.ru si však všimla, že Rusi začali na dovolenky menej jazdiť do cudziny, prednosť dávajú vlastným destináciám, resp. bezvízovým partnerom.

Poznámka:

Podľa stránky slovenského MZV má Slovensko (obojstranný) bezvízový styk s 58 štátmi, bezvízový jednostranný styk s 35 štátmi, bezvízový styk s regulačnými opatreniami so 6 štátmi a k tomu navyše aj s niekoľkými cudzími mestami a regiónmi. 

Podľa bigness.ru, 30. 6. 2015