11.10.2020 17:40:27

Ruský jazyk na scéne Európskeho dňa jazykov - 2020 na Slovensku

(foto: rcvkba.sk)


Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí). Program ruskej sekcie organizovalo Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave.V rámci Európskeho dňa jazykov 2020 sa od 7. po 9. októbra predstavilo na virtuálnej platforme zastúpenie popredných vzdelávacích inštitúcií Ruskej federácii, ktoré sa prezentovali rôznymi prednáškami či workshopmi ako pre pedagógov, tak i pre študentov.

Prvý deň festivalu boli predstavené workshopy pre pedagógov, v rámci ktorých odznela prednáška Jekateriny Vladimirovny Rublevovej a Márii Jurievny Lebedevovej zo Štátneho inštitútu ruského jazyka A.S. Puškina s názvom „Vzdelávanie digitálnej generácie žiakov: ako čo najlepšie využívať digitálne technológie v procese vzdelávania“, v ktorej prezentovali princípy, metódy a techniky budovania procesu učenia sa pomocou elektronických technológií. Zúčastnený pedagógovia sa taktiež dozvedeli ako systematizovať získané praktické skúsenosti v období izolácie a po nej, ako správne a ergonomicky rozložiť záťaž na všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu. Nasledoval workshop „Komunikácia v digitálnom veku: špecifickosť formovania komunikačných schopností v dištančnom vzdelávaní“ Lívii Viktorovny Kovtunovovej z Moskovskej štátnej univerzity potravinárskej výroby. Jej vystúpenie bolo venované problémom rozvoja komunikačných schopností pri absencii priameho kontaktu medzi učiteľmi a študentmi. Lektorka sa podelila o svoje skúsenosti s využívaním a tvorbou online kurzov, ako aj o nové trendy v metodike v oblasti rozvoja jazykových schopností.

Vo štvrtok 8. augusta si mohli žiaci pozrieť online prezentáciu Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. V prezentácii vystúpila riaditeľka centra Inna Viktorovna Kuznecovová, ktorá účastníkom komentovanou formou predstavila Ruskú federáciu a jej prírodné i kultúrne poklady. V rámci vystúpenia odznela i prezentácia venovaná možnostiam štúdia v Rusku a informácia o portále Študuj v Rusku!, ktorý pomáha slovenským študentom pri postupe na štúdium do Ruska ako na celý študijný program (bakalársky a magisterský stup), tak aj pri postupe na krátkodobé stáže v špecializovaných alebo letných jazykových školách. Ďalej boli v prezentácii predstavené najnovšie informácie z prostredia prijímacích skúšok, aktuálne požiadavky na uchádzačov, ponúkané učebné programy. Poslucháči sa zároveň dozvedeli o štipendijnej podpore na štúdium i o vydelených kvótach ministerstva školstva Slovenskej republiky na bezplatné štúdium v zahraničí. Prezentáciu Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave si môžete pozrieť aj dnes na Youtube RCVK https://www.youtube.com/watch?v=-Zs3h3aaMmk.

Tí, ktorí sа chcú zapojiť do prieskumu o záujme o ruské vzdelávanie a získať tak ďalšie informácie tak môžu urobiť pomocou odkazu: https://forms.gle/YR1UXazNv3fN2iy67.

Po vystúpení Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave nasledoval workshop pre žiakov „Učíme sa nové veci o Rusku a ruskom jazyku. Symboly Ruska a stereotypy o nich“, ktorý predstavili pedagógovia zo Štátneho inštitútu ruského jazyka A.S. Puškina Dária Jusuvalieva a Elizaveta Sergejevna Ševčenko. V rámci workshopu boli školáci pozvaní na virtuálnu cestu rozmanitým svetom ruského jazyka a kultúry: zoznámili sa so zaujímavosťami o Rusku, spoznali nové veci o ruských tradíciách a zvykoch a dozvedeli sa ako úzko sú ruský jazyk a ruská kultúra prepojené. Inštitút Puškina v tento deň predstavil rovnako zaujímavý workshop pre pedagógov s názvom „Vytváranie interaktívnych pracovných listov a herných úloh pre RKI“, v ktorom mohli získať informácie o službách, ktoré pomáhajú diverzifikovať hodiny prostredníctvom interaktivity. Zodpovedali sa i otázky, čo je interaktívny pracovný list a prečo je potrebný pri dištančnom vzdelávaní.

V tento deň sa realizoval i telemost medzi Základnou školou Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach (Slovensko) a Lýcea Votkins z rovnomenného uského mesta Votkinsk. Zúčastnení žiaci mali možnosť vzájomnej diskusie v ruskom jazyku na rôzne témy, mimo iných aj o tom, ako vnímajú nepriaznivú situáciu pandémie koronavírusu.

Každá škola na Slovensku sa môže do projektu medziškolských výmen zapojiť a tak získať partnerskú školu v Ruskej federácii. Video o možnostiach medziškolských výmen je taktiež dostupné na Youtube kanále RCVK: https://www.youtube.com/watch?v=xhntn_WkMqw.

Posledný deň Európskeho dňa jazykov 2020 na Slovensku odzneli v ruskej sekcii celkovo tri vystúpenia určené pre slovenských žiakov. Ako prvá vystúpila Katarína Čilikina z Moskovskej štátnej potravinárskej univerzity. Poslucháčom predstavila interaktívnu hodinu ruštiny ako cudzieho jazyka „Čo nám dá mesto?” , počas ktorej sa mohli žiaci interaktívnym spôsobom zoznámiť so zaujímavosťami života v rôznych ruských mestách. Žiaci sa oboznámili s novou slovnou zásobou, riešili interaktívne úlohy, diskutovali vo dvojiciach aj v skupinách. Workshop s názvom „Učíme sa nové veci o Rusku a ruskom jazyku. Neobvyklé dobrodružstvá ruského jazyka “ predstavili opäť pedagógovia zo Štátneho inštitútu ruského jazyka A.S. Puškina Dária Jusuvalieva a Elizaveta Sergejevna Ševčenko. Školáci si mohli rozšíriť vedomosti o ruskom jazyku, ponoriť sa do jeho histórie, pochopiť, aký je neobvyklý, zaujímavý a príťažlivý. Ruskú sekciu ukončil workshop „Ako čítame: od papierovej knihy po obrazovku smartphonu“ Tatiany Sergejevny Veselovskej, taktiež zo Štátneho inštitútu ruského jazyka A.S. Puškina. Žiaci sa počas workshopu dozvedeli ako napríklad obrázok pri príspevku na Instagrame ovplyvňuje jeho porozumenie a zapamätanie si. Takýmto spôsobom sa zúčastnili  skutočného interaktívneho mini experimentu.

Okrem vyššie spomenutých vystúpení ruskej sekcie počas Európskeho dňa jazykov mohli návštevníci počas všetkých troch dní festivalu vyplniť kvíz Lipeckej štátnej technickej univerzity (https://forms.gle/JvAx6RJ5W6Jb3nfy5), v ktorom opäť „virtuálne“ navštívili čitárne Ruskej štátnej knižnice, mohli obdivovať majstrovské diela ruského umenia v Tretiakovskej galérii, pripomenuli si básne A.S. Puškina, hádali „vedecké“ hádanky.

Nepremeškajte šancu vyplniť ho aj Vy a vyhrať zaujímavé ceny!


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave