04.8.2012 10:55:06

Ruský jazyk je v Odese oficiálnym

Na základe rozhodnutia mestskej rady sa ruský jazyk stal pre územie mesta Odesa oficiálnym. Odteraz sa tak ruština môže oficiálne používať v zamestnaní, v školách, v oficiálnych dokumentoch, v reklame...
Jedným z prvých opatrení mestskej rady je pokyn aby mestské oddelenie vzdelania a vedy do 1. októbra 2012 zistilo žiadosti rodičov aby ich deti (do veku 18 rokov) absolvovali výučbu v ruskom alebo v ukrajinskom jazyku.
Obdobné opatrenie mieni po odeskej mestskej rade prijať aj rada odeskej oblasti.
Podľa vz.ru, 13. august 2012