04.8.2012 10:55:06

Rusko zverejní nové dokumenty o 1. svetovej vojne

Riaditeľ prezidentskej administratívy RF Sergej Naryškin si myslí, že predstavy o úlohe Ruska v 1. svetovej vojne boli skreslené a jej 100. výročie je vhodnou príležitosťou na zverejnenie nových výskumov na túto tému.
„V našej krajine sú hlavné udalosti tejto vojny reprezentované len ako predohra k októbrovej revolúcii, čo viedlo ku skresleniam v historickom vedomí spoločnosti. Naši vojaci a dôstojníci v tých časoch nielen bránili vlasť, ale Rusko si poctivo plnilo aj spojenecké záväzky, čo veľmi ovplyvnilo osudy európskych štátov“, - povedal Sergej Naryškin v prejave na medzinárodnej konferencii venovanej 1. svetovej vojne.
Podľa Hlas Ruska, 8. december 2010