04.8.2012 10:55:06

Rusko znížilo import hydiny o 60 percent

Ministerka poľnohospodárstva RF Elena Skrynik oznámila, že v priebehu tohto roka sa import hydiny do Ruska znížil o 60 percent a hovädziny o 2 percentá.
V ruskom ministerstve sú presvedčení, že na takomto znížení dovozu majú zásluhu aj zavedené colné a regulačné opatrenia. Ministerka zdôraznila, že v prijatej Doktríne potravinovej bezpečnosti RF sa hovorí o potrebe dosiahnutia vlastnej produkcie mäsa a mäsových výrobkov na úrovni 85 percent jej spotreby.
Kp.ru, 10. november 2010