04.8.2012 10:55:06

Rusko zakázalo občanom USA osvojovať si ruské deti

Prezident RF Vladimír Putin zakázal občanom USA osvojovať si ruské deti, píše sa na web stránke Kremľa. Urobil to podpísaním zákona, ktorý bol pripravený ako odpoveď na americký "Magnitského akt", zakazujúci mnohým občanom Ruska vstup na územie USA.
Zákon, ktorý bol prijatý v troch čítaniach za 18 dní zároveň zakazuje pôsobenie v Rusku tých nekomerčných organizácií, ktoré sa zaoberajú politikou. Okrem toho obmedzuje aj činnosť ruských mimovládnych organizácií: na ich čele už nemôže byť občan USA.
Ruský zákon tiež zakazuje vstup na územie RF tým Američanom, ktorí sa dopustili voči Rusom porušenia ľudských práv. Zároveň sa im zabavujú aktíva, ktoré majú v Rusku.
Zoznam osôb, ktorým sa zakazuje vstup na územie RF pripravilo ministerstvo zahraničia, no ten zostáva neverejný.
Podľa lenta.ru, 28. december 2012