19.10.2018 09:37:32

Rusko štvornásobne zvýšilo prebytok rozpočtu

Z úprav zákona o rozpočte RF na rok 2018 a na plánované obdobie rokov 2019-2020 je zrejmé, že predpoveď prebytku rozpočtu RF na tento rok sa zvýšila 4,4-krát a dosiahla hodnotu takmer 2,139 bilióna rubľov (čo je cca 283 miliárd eur. Slovensko by teda len na samotný ruský prebytok muselo pracovať cca 2,5 roka – pozn. srspol.sk).  

Úpravy rozpočtu hovoria o raste príjmov do 18,94 bilióna rubľov a výdajov do 16,8 bilióna rubľov. Vychádzajúc zo zvýšenia predpovedanej hodnoty HDP v roku 2018 do 101,16 bilióna rubľov, plánovaný prebytok dosahuje hodnotu 2,1 % HDP, uvádza TASS.

Vyšší prebytok zabezpečili vyššie príjmy z predaja uhľovodíkov o 1,6 bilióna rubľov a z ostatnej produkcie o 286 mld. rubľov.

Podľa vz.ru, 19. 10. 2018