26.11.2014 15:46:50

Rusko sa priznáva, že dnes nemá na to - doletieť na Mesiac

Rusko nemá na osvojenie si človekom Mesiaca. V rozhovore pre Rosijskuju gazetu" to povedal viceprezident Zjednotenej raketovo-kozmickej korporácie Vitalij Lopota. "Napríklad Mesiac je nám zatiaľ nedostupný. Aby sme tam doleteli s trojčlennou posádkou, potrebujeme raketu, ktorá na obežnú dráhu vynesie najmenej 130 - 150 ton. Žiaľ, také nosiče dnes nemáme. A tie, ktoré máme, nám to neumožňujú dosiahnuť".

 

"My dnes konštruujeme rakety s výtlakom 20 ton na spodnú obežnú dráhu, čoskoro dôjdeme do 25 ton (Angara), no aby sme prileteli k Mesiacu potrebujeme 75 ton". No a na to, aby sa kozmonauti vrátili treba tento výtlak zdvojnásobiť.

Lopota tiež oznámil, že o letoch kozmonautov na Mars bude možné začať rozmýšľať nie skôr, ako o desať rokov. "Potrebujeme najmenej desať - pätnásť rokov aby sme sa priblížili k riešeniu tej úlohy, ktorá bude zapísaná do scenára ďalšieho evolučného vývoja ruskej kozmonautiky".

 

Lopota sa tiež vyjadril k závislosti ruských výrobcov družíc na zahraničných súčastkách. "v zoskupení družíc sme neraz dosahovali počet vyše 20 aparátov, no, žiaľ, programové zabezpečenie a aparatúra, ktorú používame, sa vyrába mimo Ruska, alebo na spoločných fabrikách", - dodal. 

 

Podľa lenta.ru, 26. november 2014