10.10.2018 17:57:12

Rusko sa nechytilo do pasce politickej krízy – rozhovor Dmitrija Medvedeva

Rusku sa podarilo nechytiť sa do pasce politickej krízy, myslí si ministerský predseda Dmitrij Medvedev. Napísal to v článku Rusko - 2024: Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja pre časopis Voprosy ekonomiky.

Podľa neho úrady zmiernili ostré finančné problémy tým, že nedopustili kritický rast dlhovej závislosti a vyhli sa aj kríze bankového systému.

„Máme stabilný rozpočet, nízky štátny dlh, pri čom štátny dlh nominovaný v cudzej mene (nesúci so sebou menové riziká) je mimoriadne malý“ – napísal Medvedev.

Vzdelanie a veda

V článku sa premiér zaoberal aj otázkami školstva, zdravotníctva a sociálnej ochrany. Premiér je toho názoru, že v kvalite školského vzdelávania sa musí Rusko zaradiť medzi 10 vedúcich krajín.

Okrem toho sa dotkol aj témy vedeckého výskumu. Podľa neho je súčasná štruktúra nákladov na vývoj neprijateľná. Medvedev poznamenal, že rozpočtové prostriedky pokrývajú  v Rusku dve tretiny týchto nákladov a v rozvinutých krajinách takéto percento tvoria súkromné investície.

„Najdôležitejšia funkcia štátu nespočíva v priamom zvýšení financovania, ale vo vytvorení priestoru pre predstihujúcu technologickú reguláciu, určitého atraktívneho offshore na realizáciu moderných riešení“, - napísal Medvedev.

Taktiež poukázal na dôležitosť zvyšovania kvalifikácie pracujúcich. Podľa jeho názoru je to určitý indikátor napredovania ekonomiky.

Ako poznamenal Medvedev, v krajine každý pracovník so stredoškolským vzdelaním si raz za päť rokov zvyšuje kvalifikáciu, s ohľadom na medzinárodné skúsenosti musí byť tento ukazovateľ dva-tri krát vyšší.

Zdravotníctvo a telemedicína

Čo sa týka zdravotníctva, premiér vyhlásil, že treba zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb. Tiež prisľúbil, že do roku 2022 bude vo všetkých mestách a obciach Ruska dostupná primárna zdravotno-hygienická pomoc.

Podľa jeho slov sa v zariadeniach poskytujúcich ambulantnú zdravotnícku starostlivosť plánuje do roku 2024 dosiahnuť personálne obsadenie lekárov na úroveň 95 %.

Pri tom poznamenal, že pod personalizácou práce zdravotníctva sa chápe prevencia a liečenie ochorení, ako aj vypracovanie personalizovaných preparátov určených na liečenie. Medvedev pokladá za dôležité rozvíjať telemedicínu nielen vo vzdialených oblastiach, ale aj vo veľkomestách. 

„Vďaka tejto technológii vzniká nový trh, ktorého objem, podľa prognóz, už v najbližších rokoch presiahne miliardu dolárov. Ale aj tak je tu dnes najdôležitejší sociálny aspekt“, - myslí si premiér.

Boj s biedou a adresnosť sociálnej ochrany

Vo svojom článku sa zaoberal témou adresnosti sociálnej pomoci v boji s biedou.

Premiér uviedol štatistiku, ktorá hovorí, že úroveň biedy, ktorá v 90. rokoch predstavovala 30 %, sa do roku 2012 znížila na 10,7 %, ale teraz opäť vzrástla na 13,2 %.

Medvedev si myslí, že adresnosť je hlavným faktorom modernizácie systému sociálnej ochrany. Vďaka tomu dosiahneme, že pomoc bude poskytovaná tým, ktorí „nemôžu samostatne vyriešiť svoje sociálno-ekonomické problémy, t.j. zraniteľným sociálnym skupinám“.

Podľa jeho názoru je potrebná informačná platforma, ktorá nielenže pomôže v boji s biedou, ale zistí aj príčiny jej vzniku.

Medvedev poznamenal, že reálnym krokom týmto smerom bolo vytvorenie Jednotného informačného systému sociálneho zabezpečenia.

Veľvyslanectvo RF v SR, 10. 10. 2018