26.3.2020 13:26:41

Rusko pozastaví letecké spojenie so všetkými štátmi

Logo ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie
Logo ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie
(foto: zdroj:wikimedia)


Ruská vláda nariadila Federálnej agentúre pre leteckú prepravu Rosaviacija, aby pozastavila pravidelné aj chartrové letecké spojenie so zahraničím s výnimkou letov na návrat ruských občanov do vlasti. Táto informácia je uvedená v nariadení uverejnenom na internetovej stránke vlády.

 Zákaz civilnej prepravy osôb vstúpi do platnosti 27. marca.

Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov okrem toho dostal za úlohu zaslať Ministerstvu dopravy, Federálnej agentúre pre ochranu práv spotrebiteľov Rospotrebnadzor, Ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu vnútra a Aeroflotu zoznamy ruských občanov, ktorí sa plánujú vrátiť zo zahraničia do vlasti.

Zahraničnopolitický rezort tiež má za úlohu poskytnúť súčinnosť ruským štátnym občanom v krajine, kde sa nachádzajú, pri zabezpečovaní ich pobytu a predlžovaní platnosti dokladov, na základe ktorých sa zdržiavajú v zahraničí.

Ministerstvo dopravy a Rosaviacija dostali poverenie zabezpečiť na letiskách od 26. marca zdravotnú kontrolu všetkých ruských občanov, ktorí sa budú vracať zo štátov so zaregistrovaným výskytom prípadov ochorenia na koronavírus. Prehliadka bude pozostávať z merania teploty a odberu vzorky na zistenie vírusu. Súčasne bude týmto občanom uložená povinnosť zdržiavať sa v domácej karanténe po dobu 14 dní odo dňa návratu do Ruska.

Dňa 23. marca v Rusku nadobudlo platnosť obmedzenie leteckého spojenia so všetkými štátmi okrem letov z Moskvy do hlavných miest alebo iných veľkých metropol. Boli tiež povolené chartrové lety s tou podmienkou, že pôjde o prepravu cudzích štátnych príslušníkov do ich vlasti alebo o prepravu ruských štátnych občanov do Ruska.

redakcia z Rusemb