20.3.2017 10:53:51

Rusko postúpilo o 7 priečok v ratingu najšťastnejších krajín. Slovensko je pred ním.

V ratingu World Happiness Report 2016, ktorý sa tvorí od roku 2012, obsadilo Rusko 49. pozíciu, čím postúpilo o sedem priečok. Správu bola vypracovaná na objednávku OSN.

Pri tvorbe ratingu sa hodnotí šesť faktorov: HDP na jedného obyvateľa; priemerný vek; sociálna podpora v zložitých situáciách; dôvera voči vláde; hodnotenie slobody prijímania rozhodnutí ľuďmi, týkajúcich sa ich života a aj úroveň filantropie.

Medzi päticu najšťastnejších štátov patrí: 1. Nórsko, 2. Dánsko, 3. Island, 4. Švajčiarsko a 5. Fínsko. Poslednými piatimi krajinami sú: 151. Rwanda, 152. Sýria, 153. Tanzánia, 154. Burundi a 155. Stredoafrická republika.

Medzi bývalými socialistickými štátmi nášho regiónu obsadilo najvyššiu (23.) priečku Česko, 40. Slovensko, 46. Poľsko, 57. Rumunsko, 62. Slovinsko, 73. Srbsko, 75. Maďarsko, 77. Chorvátsko, 78 Kosovo, 83. Čierna Hora, 90. Bosna a Hercegovina, 92. Macedónsko, 105. Bulharsko, 109. Albánsko

Zaujímavá je situácia medzi štátmi bývalého ZSSR, kde vyššiu pozíciu ako Rusko (49) dosiahol len Uzbekistan (47). Menej šťastnými štátmi ako Rusko sú: Litva (52), Lotyšsko (54), Moldavsko (55), Turkmenistan (59), Kazachstan (60), Estónsko (66), Bielorusko (67), Azerbajdžan (85), Tadžikistan (96), Kirgizsko (98), Arménsko (121), Gruzínsko (125) a Ukrajina (132).

Kompletný rating: https://s3.amazonaws.com/sdsn-whr2017/HR17_3-20-17.pdf

V. Mikunda podľa zahraničnej tlače