29.7.2014 11:35:29

Rusko pomenuje "štáty - agresorov"

V ruskom zákonodarstve sazrejme objaví pojem "štát - agresor". Do tejto kategórie budú zaradené krajiny, ktoré neopodstatnene zavádzajú sankcie voči RF. Nový pojem ovplyvní aj spoločnosti, zaregistorvané v "štátoch-agresoroch"...

 

 

 

"Vláda RF v mene obrany základov ústavného poriadku, zabezpečenia obrany krajiny a bezpečnosti štátu, ochrany vnútorného trhu Ruska a rozvoja národného hospodárstva, bude  tvoriť zoznam "štátov - agresorov", - píšu noviny Izvestia.

Len čo bude nový pojem prijatý, zahraničným právnickým a fyzickým osobám, registorvaným v "štáte - agresorovi", ako aj ruským právnickým osobám, závislým od takýchto osôb, bude na území Ruska zakázaná činnosť na uskutočňovanie auditu, poskytovanie právnických a iných konzultačných služieb.

Kto bude spadať pod hospodárske obmedzenia, o tom bude rozhodovať štát. "No minimálne sem bude patriť všetkých šesť veľkých amerických auditorských a konzultačných spoločností, ktoré v Rusku pracujú", myslí si poslanec Jevgenij Fjodorov.

 

 

Podľa dni.ru, 29. júl 2014