03.6.2014 07:51:48

Rusko oznámilo OBSE dočasné prerušenie vzťahov

Moskva oficiálne upovedomila OBSE o pozastavení spolupráce s ňou a o jej odmietnutí účasti na letnom rokovaní, oznámil predstaviteľ medzinárodného výboru štátnej Dumy Alexej Puškov.

"Dočasne sme prerušili spoluprácu - na čas, dokedy budú v platnosti sankcie proti našej delegácii", - povedal Puškov.

V posolstve, ktoré Rusko poslalo vedeniu OBSE sa vysvetľuje ruská pozícia ohľadne Kryma i voči ukrajinskej kríze, kritizuje sa v ňom rozhodnutie odňať ruskej delegácii radu plnomocenstiev a hovorí sa, že Rusko sa nevzdáva dialógu, no odmieta jazyk sankcií, ktorý spoluprácu robí neuskutočniteĺnou.

Podľa vz.ru, 3. jún 2014