04.8.2012 10:55:06

Rusko nepotrebuje vojenských spojencov

Naznačil to minister zahraničných vecí S. Lavrov počas „hodinky otázok a odpovedí“ v Rade federácií a zároveň uviedol, že v prípade potreby je pripravené samostatne si ochrániť svoje národné záujmy.
- Pripravení sme spolupracovať so všetkými štátmi pri riešení akýchkoľvek problémov. Napriek tomu, ak naši partneri neprejavia dostatočnú ústretovosť a záujem o spoluprácu, budeme si chrániť svoje záujmy samostatne avšak vždy podľa medzinárodného práva, cituje ruského ministra „RosBiznesKonsalting“.
Toto vraj v plnej miere zodpovedá ruskej zahraničnopolitickej filozofii, ktorá je povolaná zabezpečiť systematický, zároveň však nekonfrontačný vývoj základných záujmov RF.
- Rusko sa stavia za dodržiavanie medzinárodných právnych povinností všetkými štátmi, samo ich dodržiava a bojuje s ich narušeniami. Potrebujeme jednotné a rovnako traktované pravidlá hry na medzinárodnej scéne, zdôraznil Lavrov.
Evrazia, 13. máj 2010