04.8.2012 10:55:06

Rusko neodmietlo rokovať s Japonskom o „spornej územnej otázke“

V októbri 2010 sa Rusko – japonské vzťahy vyostrili. Dôvodom toho bola návšteva ostrova Kunašir prezidentom RF D. Medvedevom. Japonsko totiž tento ostrov považuje za „nespravodlivo strateným“ po 2. svetovej vojne. Tokio trvá na navrátení štyroch kurilských ostrovov.
Južné Kurily, rovnako ako južná časť Sachalinu, patrili Japonsku v rokoch 1905 – 1945 vďaka pre Rusko neúspešnej Rusko – japonskej vojne. Rusko trvá na tom, že Južné Kurily získal ZSSR na základe výsledkov 2. svetovej vojny a súčasné Rusko je právnym nasledovníkom ZSSR. Znamená to teda, že Kurilské ostrovy sú dnes ústavou potvrdeným územím Ruskej federácie. D. Medvedev sa stal prvým predstaviteľom krajiný, ktorý ich po pripojení vôbec navštívil.
Pripomeňme, že 19. októbra 1956 bola medzi ZSSR a Japonskom podpísaná deklarácia, ktorá ukončila stav vojny medzi týmito krajinami a zároveň zafixovala súhlas ZSSR na odovzdanie Japonsku ostrovov Habomai a Šikotan, avšak až po uzavretí mierovej zmluvy. „ZSSR, uznávajúc záujmy japonského štátu a kráčajúc v ústrety želaniam Japonska, súhlasí s odovzdaním ostrovov Habomai a ostrova Šikotan s tým, že faktické odovzdanie týchto ostrovov Japonsku sa uskutoční až po uzavretí mierovej zmluvy medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Japonskom“, hovorí sa v deklarácii.
14. novembra 2004 minister zahraničných vecí RF S. Lavrov v predvečer návštevy prezidenta RF V. Putina v Japonsku vyhlásil, že Rusko, ako právny nástupca ZSSR, uznáva Deklaráciu z roku 1956 ako existujúcu a je pripravené viesť na jej základe s Japonskom rozhovory.
Pripomeňme tiež, že v súvislosti s japonskými nárokmi ruská liberálna strana LDPR navrhla vrátiť sa k posúdeniu návrhu zákona „O územných pretenziách k Ruskej federácii zo strany Japonska“. Projekt zákona, ktorý konštatuje štatút Kurilských ostrovov ako neoddeliteľnej časti územia RF vniesli do parlamentu poslanci LDPR na čele s V. Žirinovským v júli 2009. Medzinárodný výbor štátnej Dumy odporučil snemovni odmietnuť túto iniciatívu. Príslušnosť predmetných území k Ruskej federácii je zakotvená v rade medzinárodných dohôd, ktoré spolu s čl. 15 Ústavy RF tvoria neoddeliteľnú súčasť právneho systému Ruskej federácie a majú priamu nadväznosť aj na Spoločnú deklaráciu Zväzu sovietskych socialistických republík a Japonska z 19. októbra 1956.
Regnum.ru, 18. november 2010 (krátené)