02.9.2014 08:30:11

Rusko kvôli NATO, PRO a Ukrajine spresní svoju vojenskú doktrínu

Precizovanie vojenskej doktríny RF (prijatá v roku 2010) vyžadujú zahraničnopolitické faktory: rozšírenie NATO, problém PRO a situácia na Ukrajine a okolo nej, vyhlásil námestník tajomníka Rady bezpečnosti RF Michail Popov.

"Nepochybujem, že otázka o priblížení vojenskej infraštruktúry členských krajín NATO k hraniciam nášho štátu, vrátane cestou rozširovania bloku, zostáva jedným z hlavných vojenských nebezpečenstiev pre Ruskú federáciu", - povedal Popov.

Zjavným sa podľa neho stávajú snahy USA a štátov NATO o nárast svojho strategického útočného potenciálu. Konkrétne ide o  "rozvíjaní globálneho systému PRO, o prijatí nových strategických koncepcií nasadenia vojsk a síl, o rozpracovaní principiálne nových prostriedkov ozbrojeného boja, vrátane hyperzvukových zbraní".

 

Okrem toho, situácia na Ukrajine je podľa Popova ďalšou etapou politiky "farebných revolúcií".

 

Podľa ria.ru, 2. september 2014