14.8.2013 03:06:19

Rusko je rozčarované z tempa rozhovorov o zrušení víz ...

 

... na krátkodobé pobyty do štátov EÚ, vyhlásil minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. „Sme rozčarovaní tempom posunov v otázke zrušenia víz na obojstranné krátkodobé cesty občanov Ruska i EÚ.“

 

Vízový režim je podľa Lavrova už dávno anachronizmom vo vzťahoch Ruska a EÚ. „Technicky sú Rusko i členské štáty EÚ už dlhý čas prepravené na vzájomné zrušenie víz.“

Podľa Lavrova je otázka víz „charakteristickou otázkou, v ktorej sa ako v zrkadle odrážajú existujúce problémy vzťahu Rusko a EÚ“.

„Situácia je to paradoxná – naši západní partneri, trvajúci pri odsúhlasovaní helsinského záverečného aktu na zabezpečení slobody voľného pohybu, teraz brzdia práce na vytváraní podmienok slobodnej európskej komunikácie na európskom kontinente“, - zdôraznil predstaviteľ MZV.

Podľa vz.ru, 13. august 2013