19.3.2018 15:42:57

Rusko ide opäť precvičiť vojnové zálohy

Vladimír Putin podpísal výnos o povolaní záložníkov na vojenské manévre v tomto roku. Adekvátny dokument je uverejnený na oficiálnej stránke.

Dvojmesačné manévre budú absolvované v ozbrojených silách, v orgánoch štátnej ochrany a vo Federálnej službe bezpečnosti RF.

Za organizáciu a vykonanie manévrov zodpovedá vláda a regionálne orgány výkonnej moci. Termíny uskutočnenia manévrov určí Ministerstvo obrany RF.

V Rusku sa takéto manévre konajú každoročne (Čo myslíte, ako často sa konajú na Slovensku? – otázka red.). Aj tie minuloročné, výnos o vykonaní ktorých prezident Putin podpísal v apríli 2017, trvali dva mesiace.

Podľa ria.ru, 19. 3. 2018