03.1.2016 11:49:16

Rusko hlási za rok 2015 13-percentný pokles počtu rozvodov

Podľa oficiálnej štatistiky sa rozpadlo 502 tisíc manželstiev (2014 - 574 tisíc). Lenže poklesol aj počet uzavretých manželstiev o 1,7 % (983 tisíc oproti 1 miliónu v roku 2014). Najviac ľudí sa rozviedlo v Moskve a v Moskovskej oblasti.

Najväčší nárast rozvodov (o 152,5 %) bol zaznamenaný na Kyme. Je tam však aj najväččší prírastok uzavretých manželstiev - + 15 %.

Zo štatistiky vplýva aj pokles pôrodnosti v 61 subjektoch RF, v 43 subjektoch sa zvýšila úmrtnosť. 

Podľa izvestia.ru, 2. 1. 2016