09.6.2014 20:28:16

Rusko: ekonomické prírastky = zníženie počtov nelegálnych migrantov

Ukazuje sa, že zároveň s hospodárskou obnovou Ruska začal klesa´t aj počet nelegálnych migrantov. K tomuto poznaniu dospela námestníčka ministra práce a sociálnej ochrany RF Ľjubov Jeľcova.

"Rozvoj hospodárstva a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, ktoré prebieha posledných 10 rokov, dospeli do toho, že každoročný prírastok migrantov sa zvýšil štvornásobne (zo 119 tisíc v roku 2004 na 482 000 v roku 2013)", - cituje jeľcovu tlačová služba ministerstva. 

Rusko podľa nej potrebuje zahraničných pracovníkov niečo nad 2 percenta z počtu zamestnaných v hospodárstve, čo je asi 1,1 milióna ľudí. Pričom každoročne 3 - 5 miliónov v Rusku pracuje bez povolenia. "My podporujeme trend, že migrácia musí byť legálna a musíme prijímať opatrenia zamedzeniu pohybu nelegálnych pracovníkov. Toto je náš hlavný problém, na ktorom vláda RF pracuje", - povedala.

 

Podľa pravda.ru, 9. jún 2014