21.5.2014 04:42:49

Rusko - Čína: Od partnerstva k aliancii

Návšteva Vladimíra Putina do Číny vyznačila úroveň novýchrusko-čínskych vzťahov "všetko zahrňujúceho partnerstva a strategickej súčinnosti". Zblíženie Ruska a Číny sa prejaví nielen na dvojstranných vzťahoch, no obrovský vplyv prejaví aj na medzinárodnú situáciu. Moskva a Peking začínajú budovať nový svetový poriadok.

Stretnutia Putina a Si Tin-pchinga v Šangaji očakávali po celom svete s osobitým záujmom. Zostrenie vzťahov Ruska so Západom, hrozby blokády zo strany USA doviedli do toho, že všetci očakávali obrátenie sa Ruska na Východ.  Bolo by však veľkým zjednodušením považovať upevnenie východného vektoru ruskej politiky za jeho reakciu na tlak Západu následkom ukrajinskej krízy. Moskva a Peking už dávno upevňovali svoj vzťah, súčasné udalosti ho iba jednoznačnejšie osvetlili.

To, že dvaja prezidenti spečatili v spoločnom šanghajskom vyhlásení nástup "novej etapy vzťahov všetko zahrňujúceho partnerstva a strategickej súčinnosti", má obrovský geopolitický význam. Po rozhovoroch sa V. Putin a Si Tin-pching vybrali na spoločné cvičenie čínskeho a ruského vojenského námorníctva, kde už druhýkrát v posledných štyroch mesiacoch prijali hlásenie námorníkov dvoch štátov (Prvýkrát vo februári v Soči).

Vojenská aliancia medzidvomi štátmi neexistuje, no tesná vojensko-technická spolupráca a spoločné menévre už samé o sebe hovoria o mnohom. Stačí si len uvedomiť, že na budúci rok sú naplánované spoločné oslavy víťazstva nad nemeckým fašizmom a japonským militarizmom, ktoré majú absolútne konkrétny význam na pozadí situácie, aká sa rozvinula v tichooceánskom priestore (no a konkrétne aj v japonsko-čínskych vzťahoch).

Diplomatické dokumenty a oficiálne vyhlásenia prvýchosôb pred a po rozhovoroch nikdy neobsahujú razantné publicistické formulácie. No to, čo potvrdili Rusko a Čína v Šanghaji je všetkým jasné aj z tohto diplomatického jazyka. Predseda Si povedal, že "ďalší rozvoj rusko-čínskeho všetko zahrňujúceho partnerstva a strategickej súčinnosti, je založený na spoločných záujmoch, ktoré sú diktované nevyhnutnosťou napomôcť spravodlivosti a rovnosti vo svete, zabezpečeniu mieru na planéte, dosiahnutia spoločného rozkvetu Číny a Ruska a sú nevyhnutnou voľbou vyplývajúcou z procesu formovania mnohopolárneho sveta".

Toto je veľmi konkrétny oznam, že Čína a Rusko budú pri výstavbe mnohopolárneho sveta kráčať spolu. Vladimír Putin zdôraznil, že "pozícia Ruska a Číny je v mnohom zhodná, máme spoločné priority aj v globálnom a regionálnom rozmere". Oznámil, že strany sa "dohodli tesnejšie koordinovať zahraničnopolitické kroky". 

Napríklad vo vzťahu k Ukrajine bolo potvrdené, že "Rusko a Čína vyzývajú na deeskaláciu konfliktu v tomto štáte, na zdržanlivosť, na hľadanie mierových politických ciest riešenia existujúcich problémov. Strany vyzývajú všetky regióny a spoločenskopolitické skupiny Ukrajiny vstúpiť do celospoločenského dialógu, spoločne rozpracovať koncepciu ďalšieho ústavného rozvoja štátu, ktorý predpokladá úplné dodržiavanie všeobecných práv aslobúd občanov". Čína pritom po celý čas ukrajinskej krízy neraz odsudzovala jazyk ultimátov, ktoré Západ uplatńuje voči Rusku. O neprípustnosti diktátu sa hovorí aj vtomto vyhlásení v jeho prvej časti.

Viac: http://vz.ru/politics/2014/5/20/687622.html

 

Podľa vz.ru, 20. máj 2014