21.1.2018 12:11:23

Rusko chce pokoriť svet biologicky čistým obilím

Rusko našlo nový priestor na rozvoj poľnohospodárskeho exportu. Vlastniac obrovské plochy pôdy, ktoré nie sú znehodnotené chémiou a umelými hnojivami, chce pokoriť svet vlastnou organickou produkciou. V štáte je dopyt po bioproduktoch mizivý, avšak vo vyspelých štátoch je boom záujmu o zdravé stravovanie. 

Vláda schválila návrh zákona o biopoľnohospodárstve, ktorý vypracovalo Ministerstvo poľnohospodárstva RF. Zavádza základné pojmy, určuje aká produkcia má právo nazývať sa bioprodukciou (Rusi pojmovo hovoria o organickej produkcii) a aké sú princípy jej výroby, kompetencie úradov a miestnej samosprávy. Zákon vymedzí jasné právne mechanizmy na rozvoj tohto nového segment agrárneho odvetvia pre štát.

Rusko môže obsadiť 10 – 25 % trhu biopotravín jednoducho len preto, že má dostatok dávno nepoužívanej a chémiou neznehodnotenej pôdy, vyhlásil premiér Dmitrij Medvedev. „Svetový trh bioprodukcie zažíva v ostatných rokoch búrlivý rast, čo toto odvetvie poľnohospodárstva robí jedno najperspektívnejších,“ povedal. Preto, podľa neho, treba túto pôdu „efektívne využívať a farmárov, ktorí túto pôdu zúrodňujú, oceňovať“.

Vzhľadom na líderské pozície Ruska v exporte pšenice, mohlo by sa bez väčšieho úsilia stať aj lídrom v exporte bioobilia. „Veď na tradičnom trhu panuje veľká konkurencia a trh so dravými produktmi je mladý a nedostatkový. Na produkciu bioobilnín prechádza JAR a štáty Južnej Ameriky. Napríklad v Uruguaji jej najväčší hráč zvýšil ich produkciu v ostatných štyroch rokoch niekoľkonásobne. Našou úlohou preto je stihnúť naskočiť na tento vlak, aby nám neušiel,“ upozorňuje predseda správnej rady Zväzu biopôdohospodárstva Sergej Koršunov.

Fungujúci hráči ruského trhu, vrátane obrovských hospodárstiev, sa aktívne zaujímajú o „bioorganiku“ a mnohí analyzujú túto oblasť. Myslím, že v tomto roku sa dopočujeme, ako sa rad veľkých holdingov začali zaoberať „bioorganikou“,“ dodal a spresnil, že najperspektívnejším sa dnes javí export obilia (pšenica), bôbov a ľanu. „Viem, že v tomto roku dve hospodárstva začali produkovať aj slnečnice.“

 

Svetový trh na bioprodukciu sa dnes oceňuje na 80 mld. USD, pričom každoročne by mal narásť o 15 %. Jeho základnými spotrebiteľmi bude západná Európa a USA.    

Podľa vz.ru, 21. 1. 2018