04.8.2012 10:55:06

Rusko, Bielorusko a Kazachstan podpísali dôležité integračné dohody

Nielenže sformulovali normatívnu základňu spoločného ekonomického priestoru, ale vytýčili si aj cieľ vytvorenia Euroázijského zväzu. Moskve a Minsku sa tiež podarilo doriešiť jednu z najboľavejších otázok o colných poplatkoch na ropu. Zľavu na plyn však Minsk nezískal.
Je pravdou, že rozhodnutie o odstránení poplatkov vstúpi do platnosti až po ratifikácii Bieloruskom celého balíčka dohôd okolo spoločného ekonomického priestoru, Alexander Lukašenko však sľúbil, že sa tak stane do Nového roka.
Podľa výpočtov expertov odstránenie colných poplatkov sa Bielorusku premení na ekonomický efekt v hodnote 3,912 mld. dolárov.
Výhody z toho pre Rusko zatiaľ nedokázali vyčísliť ani experti. Zatiaľ vraj totiž nie je jasné z akých produktov sa budú poplatky vyberať.
Ak by Bielorusko odvádzalo Rusku poplatky iba z produktov vyrábaných z ruskej ropy, výhoda je z toho pre Bielorusko. Pretože sa dá konať nasledovne: Minsk bude spotrebúvať ruskú ropu a zisk mu budú prinášať produkty vyrobené z vlastnej ropy a z ropy od tretích strán. Ak by sa však odvádzali poplatky z predaja všetkých ropných produktov, v tom prípade to môže byť výhodné aj pre Rusko.
Pri cene plynu Minsk požadoval aj pre rok 2011 zľavnenú cenu 187 dolárov za tisíc kubíkov, ktorá platila v roku 2010. Rusko však neustále dávalo na vedomie, že pre rok 2011 už bude platiť len zmluvná cena, ktorá bola dohodnutá dávnejšie. A síce vo výške 210 dolárov za tisíc kubíkov plynu.
V záverečnej deklarácii sa hovorí, že spoločný ekonomický priestor začne v hraniciach Colnej únie „plnohodnotne fungovať od 1. januára 2012“. A počas tlačovej konferencie D. Medvedev potvrdil, že „náš nový zväz a spoločný ekonomický priestor budú otvorené na vstup ďalších krajín. Znamená to, že podávame ruku spolupráce našim najbližším susedom, naším priateľom“.
Alexander Lukašenko podporil tieto slová a povedal, že „vytvoríme Euroázijský zväz, ktorý bude mohutným zväzom na tomto priestore“.
Vzgljad.ru, 9. december 2010 (výňatok)