04.8.2012 10:55:06

Rusko a Nemecko: spoločné vyhlásenie pri výročí vojny

Intenzita a dynamika vzťahov medzi Moskvou a Berlínom sú garanciou, že katastrofa, podobná 2. svetovej vojne sa nezopakuje, vyplýva zo spoločného vyhlásenia, ministrov zahraničných vecí Ruska a Nemecka Sergeja Lavrova a Guida Westerwelle.
Článok bol uverejnený v dnešných Frankfurter Allgemeine Zeitung. Venovaný je 70. výročiu napadnutia Sovietskeho zväzu hitlerovským Nemeckom a začiatku Veľkej vlasteneckej vojny 22. júna 1941, oznamuje ITAR-TASS.
„Chápeme, že vybojovanú dôveru treba podporovať“, - poznamenali predstavitelia ruského a nemeckého MZV. Zdôraznili, že „pamiatka na vojnu nás zaväzuje neoslabovať spoločné úsilie podporujúce mier a bezpečnosť v Európe i za jej hranicami“.
„Moskva i Berlín budú naďalej spolupracovať pri upevňovaní bezpečnosti a stability na našom kontinente i pri hľadaní spoľahlivých a spravodlivých odpovedí na globálne výzvy v oblasti bezpečnosti, zabezpečujúce záujmy všetkých strán“, - vyjadrili Lavrov a Westerwelle s dodatkom, že „k takejto spolupráci radi pozveme aj ďalších partnerov, s ktorými zdieľame rovnaké ciele“.
„Naše národy sa poučili z najsmutnejších období spoločnej minulosti, dobou prevereným základom Rusko-nemeckých vzťahov je rozvinuté strategické partnerstvo“, - konštatujú obaja ministri. Podľa ich názoru „proces stále tesnejšieho zbližovania stavia pred nás nové a ešte rozsiahlejšie úlohy pri upevňovaní spolupráce“.
„Pod partnerstvom za modernizáciu chápeme dlhodobú vzájomnú súčinnosť s cieľom zvyšovania jej pozitívnej návratnosti cez výmenu skúseností“, - hovoria Lavrov a Westerwelle. Treba za tým vidieť „hospodársky rozvoj, orientáciu na inovácie, vytvorenie priaznivej investičnej atmosféry, zvyšovanie energetickej efektivity, rozvoj súčasného zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia a taktiež formovanie právneho štátu“, - zhrňujú myšlienky spoločného vyhlásenia ministri zahraničných vecí Ruska a Nemecka.
Vzgljad.ru, 22. jún 2011