04.8.2012 10:55:06

Rusko a EÚ si chránia vlastné záujmy

Volžskij uťos, 18. mája 2007 RIA Novosti Rusko si vo vzťahoch s Európsku úniou bude chrániť vlastné záujmy, tak ako to robí EÚ, vyhlásil prezident Ruska Vladimír Putin na tlačovej konferencii.

Šéf ruského štátu poznamenal, že situácia v Rusku v porovnaní s deväťdesiatymi rokmi sa podstatne zmenila, „nielen preto, že sa zmenilo Rusko, ale stúpol aj jeho ekonomický potenciál.“

„Aj Európska únia sa zmenila, zväčšil sa počet členov EÚ, ale aj vo vnútri EÚ je zložitejšie riešiť otázky, ktoré sa kedysi riešili ľahšie. Chápeme to a cítime s vedením EÚ... Musíme chrániť vlastné záujmy tak isto profesionálne ako to robia moji kolegovia sediaci sprava a zľava,“ povedal Putin o predsedovi Európskej komisie a nemeckej kancelárke.

Putin poznamenal, že „nás vždy kritizujú, že Rusko neratifikovalo energetickú chartu.“

„Áno, neurobili sme to, lebo ani Európska únia nesplnila svoje záväzky v rámci charty,“ povedal.

Prezident Ruska oznámil, že napríklad v roku 1997 mal byť liberalizovaný trh jadrových materiálov, kam malo v súlade s chartou mať možnosť vstúpiť aj Rusko, ale „nič sa  neurobilo.“

„Takých otázok nie je málo, ale majú priebežný charakter,“ povedal pripomínajúc otázku o zákaze dodávok poľského mäsa do Ruska.

Rusko v decembri 2005 dočasne zaviedlo zákaz dovozu mäsa a zeleniny z Poľska v súvislosti s podozrením, že poľské podniky reexportovali túto produkciu z tretích krajín a bola nebezpečná z hygienického hľadiska. Poľsko žiadalo zrušenie embarga tým, že zablokovalo prijatie novej dohody medzi Ruskom a Európskou úniou, ktorého platnosť sa končí v decembri.

„A vari nie je vo vnútri Európskej únie málo sporov v otázkach poľnohospodárstva alebo v tých istých otázkach vo vzťahoch EÚ s ďalšími krajinami. Je ich tiež dosť,“ povedal prezident.

„Je jasné, že musia byť určité spoločné princípy, vážime si takýto prístup našich partnerov v EÚ,“ dodal Putin. Poznamenal, že nemôže povedať, či „je lepšie, alebo horšie.“

Je  komplikovanejšia situácia. Nie sme spokojní s kvalitou našich vzťahov s Európskou úniou, a keď hovoríme o rovnoprávnosti, znamená to, že počítame s tým, že záujmy tak Ruska, ako aj Európskej únie s a budú brať počas nášho dialógu do úvahy, budeme nachádzať kompromisy, ktoré uspokojujú obe strany,“ povedal Putin, dodajúc, že tomu napomohol summit.

Prezident tiež pripomenul, že Európska únia začiatkom deväťdesiatych rokov poskytla značnú pomoc Rusku.

„Začiatkom deväťdesiatych rokov som pracoval v Leningrade, Petrohrade a pamätám si ako ťažko sa žilo obyvateľom v podmienkach takmer úplnej deštrukcie národného hospodárstva. Pamätám si ako nám pomáhala Európska únia  a Nemecko, iné krajiny, nesmieme na to zabúdať,“ povedal prezident.

Prezident Ruskej federácie si myslí, že v politike neexistuje pojem „čistá demokracia“.

„Čo je to „čistá voda“, „čistá krv „, čo je to dnes byť čistým Nemcom, alebo čistým Ruskom bez akejkoľvek prímesi? U nás sa hovorí, že ak každého Rusa poriadne preskúmame, objavíme v ňom Tatára. V regióne kde sa nachádzame je to zvlášť aktuálne,“ povedal Putin po skončení summitu Rusko, Európska únia pri Samare odpovedajúc na otázku nemeckého novinára o tom, či je taký „demokrat ako čistá voda.“ Čo je to „čistá demokracia“, kde ste ju videli?,“ opýtal sa šéf ruského štátu.

Pripomenul, že odpovedal na otázku o čistých demokratoch vo svete s v Nemecku. „Je to vždy otázka politického hodnotenia a želania uvidieť: je pohár vody na polovicu plný, alebo napoly prázdny,“ povedal Putin.