11.3.2014 18:41:11

Ruskí výsadkári cvičia hromadné zoskoky - 3500 baretov

Počas velliteľsko-štábnych manévrov Ivanovského zväzku ruských VDV budú po prvý raz za 20 rokov uskutočnené masové zoskoky okolo 3500 výsadkárov.

Celkovo sa na cvičení zúčastňuje okolo 4000 výsadkárov, 36 vojenských dopravných a lietadiel armádneho letectva. Jedna z hlavných úloh - preukázať efektivitu nasadenia taktického a paravýsadku v rôzných zemských dĺžkach i šírkach.


Podľa vz.ru, 11. marec 2014