04.8.2012 10:55:06

Ruskí vedci objavili nový prírodný jav

Ruskí vedci objavili nový prírodný a v podstate revolučný jav. Že liečivé látky môžu byť efektívne aj v supermalých dávkach.
Ide o to, že látky, ktoré sú rozpustené vo vode, strácajú účinok primerane množstvu vody, ktorou sú rozriedené.
Ruskí vedci potrebovali 6 rokov na to, aby dokázali, že takto "štandardne" sa správa iba 25 percent roztokov. No ostatných 75 percent sa správa inak: nečakane zmenia svoje vlastnosti.
Objav sľubuje v medicíne a farmakológii evidentné zmeny. Lebo ak obsah lieku v roztoku bude zanedbateľný, potom aj jeho vedľajší účinok sa bude dať redukovať na minimum.
Podľa Hlas Ruska, 12. december 2012