04.8.2012 10:55:06

Ruskí turisti menia smer

Zdá sa, že minulý rok si až nečakane obľúbili Európu. A bolo to badať na podstatnom náraste ruských cestovateľov prakticky do všetkých európskych krajín. Lídrom v obľúbenosti stále zostáva európsko-ázijské Turecko, no hneď za ním je Španielsko, ktoré zaznamenalo až 83 percentný nárast turistov. Hoci, samotní Španieli udávajú nárast „len“ 44 percent.
Ďalej je to Taliansko (+73%), Fínsko (+72 percent). Celkovo narástli návštevy v európskych destináciách o 35 percent.
V Španielsku je najobľúbenejšie Katalánsko, kam smeruje až 70 percent návštevníkov, čo predstavuje asi 750 tisíc Rusov, ktorí tam minuli 1,5 mld. euro.
Prečo narástla obľuba Európy? Prvým dôvodom je jej blízkosť a druhým, že vo veľa krajinách sa zjednodušila vízová politika.
Podľa Pravda.ru, 9. január 2013