04.8.2012 10:55:06

Ruskí diváci nebudú platiť za signál základných TV staníc

Takéto rozhodnutie podporilo prezídium ruskej vlády a informoval o ňom minister Igor Ščegolev.
- Ide o také zmeny v zákone o spojoch, ktoré zabezpečia normálne právne podmienky pri zavedení digitálneho vysielania. Rozhodnutie platí pre všetkých vysielateľov bez ohľadu na spôsob šírenia signálu, rovnako pre všetkých občanov bez ohľadu na spôsob jeho prijímania.
Občan teda získa bezodplatný signál rovnako cez éter, kábel i satelit.
Špecifikácia základných kanálov je uverejnená vo výnose prezidenta RF č. 715.
-vmi-, podľa izvestia, 31. marec 2010