15.1.2014 23:39:07

Ruské MZV: EÚ to s ľudskými právami nemá v poriadku

 

Splnomocnenec ruského ministerstva zahraničia pre otázky ľudských práv, demokraciu a nadvládu práva Konstantin Dolgov vyjadril nádej, že dokument o porušovaní ľudských práv v EÚ bude európskych partnerov stimulovať k efektívnej a serióznej „práci na chybách“.

 

„Medzi sústavné a najostrejšie výzvy sa radí stabilný rast xenofóbie, rasizmu, agresívneho nacionalizmu a neonacizmu, poškodzovanie zákonných práv a záujmov menšín, vrátane ruskojazyčného obyvateľstva pobaltských štátov“, - cituje diplomata agentúra Interfax.

„Ďaleko nie bezoblačná zostáva situácia so slobodou médií, vyskytli sa prípady porušovania nedotknuteľnosti súkromného života občanov, poškodzovanie ich sociálnych práv a aj prekročenie právomocí políciou. Samozrejme, že toto zďaleka nie je celý zoznam“, - poznamenal Dolgov.

Podľa jeho slov „časť členských štátov EÚ, bez ohľadu na deklaratívnu vernosť dodržiavaniu všeobecne uznaných medzinárodných ľudskoprávnych noriem a štandardov, i naďalej dáva prednosť neprevzatiu záväzkov dokonca aj pri mnohostranných bázových zmluvách z oblasti ľudských práv, a v prípadoch, ak takéto povinnosti preberú, nie zriedka ich nivelizujú rôznymi výhradami“.

„Rátame s tým, že zverejnenie dokladu MZV RF bude našich partnerov v EÚ stimulovať k serióznej a efektívnej práci nad chybami. Zo svojej strany potvrdzujeme pripravenosť na konštruktívnu a obojstranne rešpektovanú výmenu názorov o problematike ľudských práv“, - uzavrel splnomocnenec ruského MZV.  

x x x

V sprievodných slovách sa uvádza, že ruský dokument vychádza národných i rešpektovaných medzinárodných zdrojov.  

Podľa evrazia.org, 15. január 2013