06.11.2014 08:41:14

Ruské ministerstvo vzdelania a vedy rozpracuje nový systém hodnotenia práce historikov...

Pôjde o vypracovanie vlastného systému hodnotenia výskumníkov v špecifických odvetviach humanitných vedomostí, napríklad v histórii, aby jediným kritériom ich výsledkov nebola publikovanosť v zahraničných časopisoch, povedal Vladimír Putin. Dodal, že ide o dôležitý ukazovateľ, no ten nie je jediný.

"Vynájsť práve taký systém vlastného hodnotenia je mimoriadne dôležitá vec", - povedal Putin počas stretnutia s mladými vedcami a učiteľmi histórie. Vysvetlil, že mnohé tieto zahraničné časopisy, i keď sú dostatočne solídne, predsa len nie sú zbavené istej politizácie. "Na myslí mám to, že dostávajú financie z rozpočtu a teda od vlastných krajín", - zôraznil. No a práve kvôli nemu "nemôže byť citovanosť v zahraničných časopisoch jediným kritériom, osobitne v historickej vede".

 

Podľa ria.ru, 6. november 2014