04.8.2012 10:55:06

Ruské deti sú najnešťastnejšie na svete

V utorok sa pri guľatom stole posudzovala téma zdravia ruských školákov. V samej podstate toho slova – zrakom začínajúc, reprodukčnou funkciou končiac.
Všetko vyšlo zle. Z biednejších sa každý desiaty školák nedostatočne stravuje – na mysli sa má nedostatok bielkovín, obzvlášť mäsa. Vďaka tomu sa školákom zhoršuje pamäť, rastie únava a ako následok klesá prospech.
So stravovaním to nemajú dobré ani v zabezpečených rodinách. Konštatovalo sa, že vďaka inflácii sa porcia jedla v školskej jedálni nielen čoraz viac zmenšuje, no klesá aj kvalita podávaného jedla. Prakticky vo všetkých školských jedálňach stravujú deti nesprávne. Špecialisti upozorňujú predovšetkým na neexistenciu v jedálničkách rýb, rastlinného oleja, mliečnych zakvasených produktov a prebytok tukov živočíšneho pôvodu.
Ruskí medici uskutočnili experiment: budúcich prváčikov prehliadli pred 1. septembrom a potom aj po skončení prvej triedy. Ukázalo sa, že za 9 mesiacov sa u každého štvrtého objavili srdcovo-cievne problémy. Lekári si to vysvetľujú nadmernou konzumáciou mastných jedál.
Niektoré deti sa vraj nechcú stravovať v školských jedálňach pretože tam sa nevarí tak, „ako moja mama“. A na otázku čo im chýba 39 percent z nich odvetilo „peľmene“ a 17 percent by uprednostnilo dusené zemiaky.
Kvôli tomu, že mnohé z chceného školské jedálne neponúkajú mnohí školáci upadajú do depresie, ktorá je už dávno sprievodkyňou súčasných detí. Ukazuje sa, že „šťastné detstvo“ už dnes šťastným nenazveš – medzi školákmi z rozvinutých a relatívne rozvinutých krajín ruské deti sami seba považujú za najnešťastnejšie. Pri guľatom stole odznel konkrétne aj tento údaj: 80 percent ruských detí nie je spokojných so svojím životom už v prvej triede.
Toto sa tiež odráža na zdraví. V Rusku dvaja školáci z desiatich trpia chorobou nervového systému, traja z desiatich majú žalúdočné vredy alebo iné choroby tráviaceho traktu a rovnako traja z desiatich majú problémy s dýchacím orgánom. Ďalej každý šiesty má problém s močovým resp. s reprodukčným orgánom, každý tretí zaostáva v pohlavnom dozrievaní a 40 percent chlapcov má problém s reprodukčným zdravím.
Čo sa s tým dá robiť? Zdá sa, že nič. Pretože ak v doterajších tradičných školách je 82 z tisíc školákov nejako zasiahnutých nesprávnym stravovaním, tak v nových, tzv. elitných školách ich je zasiahnutých až 632 z tisíc (tzn. viac ako každý druhý).
No, jednu spásu lekári predsa len našli. Je ňou obyčajný detský cumeľ. Ide totiž o to, že 67 percent školákov nesprávne dýcha (cez ústa), 61 percent nesprávne hltá, 24 percent nesprávne žuje a 15 percent nesprávne rozpráva. Za všetko sú vinné slabé svaly, ktoré umožňujú tieto anomálie, ďalej prerastajúce do chorôb.
Podľa utro.ru, 7. september 2011