04.7.2019 16:14:40

Ruské centrum vedy a kultúry: program nedodalo

Pretože nie je žiadny program na júl a august dodnes zverejnený ani na webstránke RCVK, bude počas prázdnin pravdepodobne iba od prípadu k prípadu oznamované, ak sa chystá nejaká udalosť

Určite sa od nás dozviete včas.redakcia

red